Home Tags Transitional Deacons

Tag: Transitional Deacons

Hai Thầy Angelbert Chikere và Giu-se Trần chịu chức Phó tế...

0
By Liz Sullivan Hai Thầy Angelbert Chikere và Giu-se Phúc Trần đã đáp lại tiếng gọi. Đứng trước Đức Giám mục Oscar Cantú và một nhà...

Angelbert Chikere y Joseph Tran Fueron Ordenados Diáconos de Transición

0
Por Liz Sullivan Angelbert Chikere y Joseph Tran respondieron al llamado. De pie ante el Obispo Oscar Cantú y una iglesia llena de fieles, los dos...

Angelbert Chikere and Joseph Tran Ordained Transitional Deacons for the Diocese...

0
By Liz Sullivan Angelbert Chikere and Joseph Tran answered the Call. Standing before Bishop Oscar Cantú and a church full of the faithful the two men...

Giáo Phận Phong Chức Phó Tế Chuyển Tiếp cho hai Thầy...

0
Bài của Liz Sullivan Giáo hội Công giáo tại San Jose hân hoan cử hành vào ngày 3 tháng 11 một dấu chỉ của niềm...

Diocese Ordains Two Seminarians as Transitional Deacons

0
By Liz Sullivan The Catholic Church in San Jose celebrated a symbol of its faith on November 3 as John Hoang and Victor Trinidad were...