Home Tags Thủ Tục Bổ Nhiệm Giám Mục

Tag: Thủ Tục Bổ Nhiệm Giám Mục

Thủ Tục Bổ Nhiệm Giám Mục (theo tài liệu của HĐGM...

0
  Dẫn Nhập Quyết định cuối cùng trong việc bổ nhiệm các Đức Giám Mục thuộc về Đức Giáo Hoàng, và ngài có toàn quyền tự...