Home Tags Priest Ordination

Tag: Priest Ordination

Giáo Phận San Jose Phong Chức Hai Tân Linh Mục

0
Bài của Liz Sullivan Thưa tiếng Xin Vâng đáp Lời Gọi của Chúa. Vào ngày 1 tháng Sáu, John Tú Hoàng và Victor Trinidad đã cam...

“Glory to God, This is the Day the Lord Has Made”...

0
  By Liz Sullivan As he spoke the words, “Glory to God, this is the Day the Lord Has Made,” Bishop Patrick J. McGrath welcomed an...