Home Tags Ordiantion

Tag: Ordiantion

Hai Thầy Angelbert Chikere và Giu-se Trần chịu chức Phó tế...

0
By Liz Sullivan Hai Thầy Angelbert Chikere và Giu-se Phúc Trần đã đáp lại tiếng gọi. Đứng trước Đức Giám mục Oscar Cantú và một nhà...