Home Tags Huy hiệu của Đức Giám mục Oscar Cantú

Tag: Huy hiệu của Đức Giám mục Oscar Cantú

Huy hiệu của Đức Giám mục Oscar Cantú

0
Phù hợp với truyền thống huy hiệu của Giáo hội, theo hướng dẫn của Tòa thánh ngày 31 tháng 3, 1969, Huy hiệu Giám...