Home Tags California Catholic Ministry Conference

Tag: California Catholic Ministry Conference

Register Now for the California Catholic Ministry Conference (CaCMC)

0
The Santa Clara Faith Formation Conference is now the California Catholic Ministry Conference (CaCMC). Why the name change? Our long-time Bay Area Conference is now...

Santa Clara Faith Formation Conference Renamed “California Catholic Ministry Conference”

0
The Santa Clara Faith Formation Conference is now the California Catholic Ministry Conference (CaCMC). Why the name change? The long-time Bay Area Conference is now more...

Hội Nghị Giáo Lý Đức Tin Santa Clara đổi tên thành...

0
Hội nghị Giáo lý Đức tin Santa Clara nay là Hội nghị Mục Vụ Công giáo California (CaCMC). Hội nghị lâu đời ở Vùng Vịnh...