Authors Posts by The Valley Catholic

The Valley Catholic

15 POSTS 0 COMMENTS

Preguntas y Respuestas sobre la Cuaresma y las Prácticas Cuaresmales

P. ¿Por qué decimos que hay cuarenta días en la Cuaresma? Cuando contamos todos los días desde le Miércoles de Ceniza al Sábado Santo, son 46 días.  R. Podría ser más exacto decir que hay "cuarenta días de ayuno dentro de la Cuaresma". Históricamente, la Cuaresma ha variado de...

Questions and Answers about Lent and Lenten Practices

Q. Why do we say that there are forty days of Lent?  When you count all the days from Ash Wednesday through...

Gospel challenges believers to love without measure, pope says

By Cindy Wooden Catholic News Service VATICAN CITY (CNS) -- The only acceptable form of extremism for a Christian...

Papa: Ser manso no significa ser cobarde

Por Carol Glatz Catholic News Service CIUDAD DEL VATICANO (CNS) -- Los que son mansos son pacientes, tiernos y misericordiosos,...

Being meek does not mean being a pushover, Pope says at...

By Carol Glatz Catholic News Service VATICAN CITY (CNS) -- Those who are meek are patient, gentle and merciful, drawing...

Luật Mùa Chay 2020

Mùa Chay chú trọng đến hai lãnh vực trong đời sống người tín hữu. Trước hết, chúng ta nhớ đến bí tích Thanh tẩy mình đã lãnh nhận và giúp những người chuẩn bị lãnh bí tích này. Kế đến, chúng ta chuyên tâm thực hành những việc thống hối để có thể sống trung thành hơn với điều chúng ta đã thề hứa, hoặc sẽ thề hứa, ở lễ Thanh tẩy. Với hai điều này, người tín hữu Công giáo chuẩn bị cho mùa Phục sinh, khi người dự tòng được lãnh bí tích Thanh tẩy và người Kitô hữu lập lại lời hứa của mình khi được thanh tẩy.  Vì chúng ta thường không sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa, chúng ta đã phạm tội khiến chúng ta xa lìa Chúa, xa cách nhau, và xa cách thế giới. Thực hành thống hối trong mùa Chay không những giúp biến cải nội tâm của mình mà còn giúp chúng ta hòa giải với Hội thánh, với mọi người chung quanh, và với mọi thụ tạo. Để được như vậy, chúng ta cần chuyên tâm thực hành thống hối theo ba cách: cầu nguyện, ăn chay, và làm việc từ thiện bác ái.  Cầu nguyện và việc Bác ái  Trong suốt mùa Chay, tín hữu Công giáo tham dự Thánh lễ thường xuyên hơn không những trong ngày Chúa nhật mà cả những ngày sám hối truyền thống khác, như thứ Sáu. Chúng ta cũng lãnh bí tích Hòa giải và cử hành các phụng vụ khác như giờ Kinh Chiều và Chầu Thánh Thể.  Để đời sống cầu nguyện được sâu đậm hơn, chúng ta tham gia các việc tôn sùng khác như đi Đàng Thánh Giá, cầu nguyện mỗi ngày, đọc Lời Chúa, đọc sách tu đức, làm việc từ thiện, hy sinh, tha thứ cho người khác, và quan tâm hơn đến những người cần sự giúp đỡ.  Ăn chay và Kiêng cữ 

Youth Ministers from across the Diocese gather to pray and learn...

Last week, the Office of Youth and Young Adults (YYA) of the Diocese of San José hosted a gathering of their constituents at the Chancery. Sandra Torres, the Director...

“Love one another”: A simple and powerful message for our first...

By Joel de Loera, Director of Family Life – Diocese of San Jose  On Thursday, February 13, Bishop Oscar Cantú celebrated...

Pantry Colombia Venezuela Hunger

Feb-18-2020  Hundreds of hungry Venezuelans visit Colombia food pantry daily  By Manuel Rueda Catholic News Service 

Normas de Cuaresma

26 de Febrero Miércoles de Ceniza.  La Cuaresma se enfoca en dos aspectos de la vida Cristiana. Primero, recordamos nuestro propio  Bautismo y a...