Home Vietnamese News Sứ điệp Phục sinh, tháng 4, năm 2020

Sứ điệp Phục sinh, tháng 4, năm 2020

733

Hôm nay chúng ta chứng kiến nhiều đau khổ. Và trong những nỗi đau khổ, chúng ta thấy được lòng tin, niềm hy vọng, và tình yêu giúp người ta chịu đựng hy sinh. Từ những người phải giam mình trong khu vực hạn chế trên các con tàu cho đến những người đã mất người thân vì bệnh dịch Corona, cho đến những người can đảm phục vụ trong ngành y tế dám liều mạng để chăm sóc những người khác – nhiều người đang trải qua đau khổ. Mỗi người chúng ta đều chịu những hy sinh. Có những người phải hy sinh nhiều hơn, như các nhân viên y tế, vì dễ bị nhiễm trùng do tiếp cận với các bệnh nhân, có khi không được về nhà với gia đình. Còn những người khác, như phần đông chúng ta, chấp nhận ở nhà hay chấp nhận làm việc ở nhà.  Và chúng ta thấy một con số kỷ lục những người nay phải mất việc, mất lương, mất đi cuộc sống an toàn ổn định, hoặc những mất mát khác.

Vào lúc chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Phục sinh, tôi mời gọi quý vị suy nghĩ về bức tranh khảm “Cây sự Sống” trong Vương cung Thánh đường Thánh Clê-men-tê ở Rô-ma. Tranh này cho thấy ý nghĩa sâu xa của sự đau khổ mang lại ơn cứu chuộc, đến từ hy sinh của Chúa Giê-su trên Thập giá.

Bức tranh khảm diễn tả Chúa Giê-su trên Thập giá, với Đức Maria Mẹ Ngài và Thánh Gio-an dưới chân Thập giá. Từ chân Thập giá vươn lên một cây nho to với nhiều cành khác nhỏ hơn tỏa ra cả bức tranh, như thể hiện lời Chúa Giê-su diễn tả Ngài là cây nho (Gio-an 15: 5). Phía dưới cành cây là một giòng suối với nước tuôn trào (Gio-an 4: 7-15; 7: 37-39 nói về Chúa Giê-su là “nước ban sự sống”). Lại có hình ảnh mấy con nai uống nước từ suối chảy ra.  Mấy con chiên và mấy con thú khác cũng được uống nước từ giòng suối (Thánh vịnh 23: 2).

Cây Thập giá được coi là “Cây sự Sống,” mang sức sống cho tất cả những ai liên kết với cây. Những hình ảnh khác nhau trên cành cây là những người thuộc mọi tầng lớp: thư ký, học giả, nông gia, mục đồng.  Dù thuộc thành phần nào, giàu hay nghèo, trình độ học vấn và khả năng khác nhau, tất cả đều liên kết với cây nho để có sự sống. Tất cả đều tìm sự sống và ý nghĩa cuộc đời mình từ Thập giá Chúa Giê-su.

Nay chúng ta mừng mầu nhiệm Vượt qua (cuộc khổ hình, sự chết, và sự trỗi dậy của Chúa Giê-su), chúng ta cùng chiêm niệm một thời điểm trọng yếu trong lịch sử nhân loại, khi Chúa Giê-su biến đổi ý nghĩa của sự đau khổ. Ngài dùng nó mà mang lại ơn cứu chuộc. Với Chúa Giê-su, đau khổ đã trở thành hiến lễ (nghĩa là được “thánh hiến”). Sự hy sinh có thể mang ý nghĩa sâu xa, nếu được thực hiện với lòng tin, niềm hy vọng và lòng mến.

Dầu phải chấp nhận những hy sinh lớn hoặc nhỏ, hôm nay chúng ta nhận ra rằng, có thể nhờ những hy sinh này, người ta tìm được một sự liên kết. Như Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô gần đây tuyên bố: “Tất cả chúng ta đều đồng hội, đồng thuyền.” Trong dịp lễ Phục sinh và trong bối cảnh dịch bệnh, mọi Ki-tô hữu được nhắc nhớ hình ảnh Chúa Giê-su Ki-tô, người đã làm cho đau khổ có ý nghĩa, và còn mang lại ơn cứu chuộc, dẫn đến ơn cứu độ tuyệt vời và vĩnh cửu cho chúng ta.

Trong bức tranh khảm Cây sự Sống ở Nhà thờ Thánh Clê-men-tê, trong khi sự sống phát triển sung túc và truyền đạt qua các cành cây, các cành này đều liên kết với nguồn mạch của sự sống và ý nghĩa của mình – đó là Chúa Giê-su vinh hiển trên Thập giá.

Hơn lúc nào hết trong thời gian rất khó khăn này, chúng ta được mời gọi đến uống nước hằng sống là Chúa Giê-su. Có lẽ tác giả thánh vịnh đã diễn tả rất đúng sự khao khát từ cõi lòng chúng ta: “Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa” (Thánh vịnh 42: 1)

Trong niềm tin và hy vọng, tôi cầu chúc quý vị một đại lễ Phục sinh nhiều ơn lành.

Đức Giám mục Oscar Cantú

HƠN BAO GIỜ HẾT, CHÚNG TA CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ ÔNG BÀ VÀ ANH CHỊ EM! Xin hãy đóng góp cho Giáo xứ của quý vị. https://www.dsj.org/ways-to-give/mysundayoffertory/