Home Vietnamese News Nhóm Trẻ Marian của trường Thánh Patrick ngày càng nên giống Mẹ...

Nhóm Trẻ Marian của trường Thánh Patrick ngày càng nên giống Mẹ Maria

433

Trường Thánh Patrick đã hợp tác với Casa de Clara trong việc mang đến tình thương và cung cấp dịch vụ cho những người nghèo khổ. Các học sinh đã rất bận rộn trong việc làm các “Túi xách Phúc Lành” và thu thập áo khoác  và quần áo ấm cho các anh chị em vô gia cư tại San Jose. Các học sinh phụ trách công tác này là thành viên của Nhóm Trẻ Marian Vincentian của chúng ta. VMY hay “Nhóm Trẻ Maria”là một hội quốc tế được thành lập năm 1830 là khi Đức Mẹ hiện ra với Catherine Labouré với thông điệp đặc biệt. Đức Mẹ Maria muốn rằng nhóm những người trẻ được thành lập dưới tên của Mẹ và rằng “ơn phước của Chúa sẽ ở với ho.” Ngày nay, nhóm này đã phát triển trong 65 quốc gia với trên 110,000  thành viên.  

Tại trường Thánh Patrick, nhóm của chúng tôi gồm 40 học sinh từ lớp 4 tới lớp 8 là những học sinh muốn tăng trưởng trong đức tin, sống mật thiết hơn với Mẹ Maria, yêu mến nhau và yêu mến người  nghèo. Một số thầy cô trong trường và một thiện nguyện viên lâu năm hướng dẫn và giúp các học sinh  đi theo mục tiêu này. Nhóm sinh hoạt ngoại khóa này giúp các học sinh của chúng tôi trong khi đóng góp cho xã hội cũng sẽ tăng tiến sự tôn trọng và kết nối với cộng đồng.