Home Vietnamese News Luật Mùa Chay 2020

Luật Mùa Chay 2020

1232

Mùa Chay chú trọng đến hai lãnh vực trong đời sống người tín hữu. Trước hết, chúng ta nhớ đến bí tích Thanh tẩy mình đã lãnh nhận và giúp những người chuẩn bị lãnh bí tích này. Kế đến, chúng ta chuyên tâm thực hành những việc thống hối để có thể sống trung thành hơn với điều chúng ta đã thề hứa, hoặc sẽ thề hứa, ở lễ Thanh tẩy. Với hai điều này, người tín hữu Công giáo chuẩn bị cho mùa Phục sinh, khi người dự tòng được lãnh bí tích Thanh tẩy và người Kitô hữu lập lại lời hứa của mình khi được thanh tẩy. 

Vì chúng ta thường không sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa, chúng ta đã phạm tội khiến chúng ta xa lìa Chúa, xa cách nhau, và xa cách thế giới. Thực hành thống hối trong mùa Chay không những giúp biến cải nội tâm của mình mà còn giúp chúng ta hòa giải với Hội thánh, với mọi người chung quanh, và với mọi thụ tạo. Để được như vậy, chúng ta cần chuyên tâm thực hành thống hối theo ba cách: cầu nguyện, ăn chay, và làm việc từ thiện bác ái. 

Cầu nguyện và việc Bác ái 

Trong suốt mùa Chay, tín hữu Công giáo tham dự Thánh lễ thường xuyên hơn không những trong ngày Chúa nhật mà cả những ngày sám hối truyền thống khác, như thứ Sáu. Chúng ta cũng lãnh bí tích Hòa giải và cử hành các phụng vụ khác như giờ Kinh Chiều và Chầu Thánh Thể.  Để đời sống cầu nguyện được sâu đậm hơn, chúng ta tham gia các việc tôn sùng khác như đi Đàng Thánh Giá, cầu nguyện mỗi ngày, đọc Lời Chúa, đọc sách tu đức, làm việc từ thiện, hy sinh, tha thứ cho người khác, và quan tâm hơn đến những người cần sự giúp đỡ. 

Ăn chay và Kiêng cữ 

Chúng ta thực hành việc ăn chay, một hình thức thống hối truyền thống, bằng cách nhịn ăn, hoặc ăn ít đi. Trong mùa Chay, tín hữu Công giáo từ 18 tuổi cho tới ngày sinh nhật thứ 60 buộc phải ăn chay ngày thứ Tư lễ Tro và ngày thứ Sáu tuần Thánh. 

Ăn chay là được ăn no một bữa không thịt trong một ngày.  Chúng ta có thể ăn thêm 
hai bữa ăn nhẹ để có sức, nhưng cộng lại không tương đương với một bữa ăn no.  Có thể uống chất lỏng như sữa hoặc nước trái cây giữa các bữa ăn. Nếu sức khỏe hoặc khả năng làm việc bị ảnh hưởng vì việc ăn chay, chúng ta không phải ăn chay. Nếu có thể, cũng nên ăn chay những ngày khác trong mùa Chay. 

Chúng ta kiêng thịt vào các ngày thứ Tư lễ Tro, thứ Sáu tuần Thánh, và tất cả các thứ Sáu trong mùa Chay. Đó là những ngày mà tất cả tín hữu Công giáo từ 14 tuổi trở lên buộc phải kiêng thịt. Với trẻ em dưới 14 tuổi, linh mục xứ đạo và cha mẹ nên giúp các em hiểu ý nghĩa của sự thống hối, hoán cải, và hòa giải. 

Bổn phậmùa Phục sinh và bí tích Thánh Thể 

Tất cả các tín hữu, sau khi đã được rước lễ lần đầu, buộc phải rước lễ tối thiểu một lần mỗi năm. Luật Rước lễ này buộc phải giữ trong mùa Phục sinh trừ trường hợp có lý do chính đáng để rước lễ một ngày khác ngoài mùa Phục sinh. Tại Hoa Kỳ, luật Rước lễ mùa Phục sinh được tính từ Chúa nhật đầu tiên của mùa Chay tới ngày lễ Chúa Ba Ngôi (Chúa nhật sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống). 

Bí tích Hoà giải 

Sau khi đã lãnh nhận bí tích Thanh tẩy, những tín hữu Công giáo đủ trí khôn để biết phân biệc phải trái, nếu đã chủ ý phạm tội trọng, buộc phải lãnh nhận bí tích Hòa giải ít nhất một lần trong một năm. Hội thánh khuyến khích chúng ta cũng nên xưng các tội nhẹ.