Home Vietnamese News Hai Thầy Angelbert Chikere và Giu-se Trần chịu chức Phó tế ở...

Hai Thầy Angelbert Chikere và Giu-se Trần chịu chức Phó tế ở Giáo phận San José

480
Photo by Jen Vazquez

By Liz Sullivan

Hai Thầy Angelbert Chikere và Giu-se Phúc Trần đã đáp lại tiếng gọi.

Đứng trước Đức Giám mục Oscar Cantú và một nhà thờ đông đảo tín hữu, hai người đã được phong chức Phó tế chuyển tiếp cho Giáo phận San José trong một Thánh lễ tại nhà thờ Holy Family vào ngày 4 tháng 1 vừa qua.

“Đối với Angelbert và Giu-se, có một điều đáng nói về việc theo đuổi những điều mình tin,” Đức Cha Cantú đã nói như vậy trong bài giảng của ngài. “Cuộc hành trình này đã cho thấy hai thầy là ai.  Hành trình bắt đầu từ lâu, khi Chúa đặt tay lên vai các thầy mà nói: hãy theo Ta, và đã dẫn hai thầy đến thời điểm này, khi hai người thưa vâng trước thánh ý Chúa và theo Ngài.

Thánh lễ Truyền chức, được cử hành bằng ba thứ tiếng Anh, Việt, và Tây Ba Nha, nổi bật với việc đặt tay của vị Giám mục và lời khẩn cầu ơn Chúa Thánh Thần.

Bài đọc thứ hai được công bố bằng tiếng igbo như dấu hiệu trân trọng truyền thống dân tộc của thầy Chikere, ngoài ra ca đoàn Igbo hát trong phần chuẩn bị dâng lễ vật. Truyền thống Việt Nam của thầy Phúc cũng được trân trọng khi khi ca đoàn Việt Nam hát bằng tiếng Việt và bài đọc thứ nhất được công bố bằng tiếng Việt Nam.

Giáo phận đã có vài linh mục gốc Phi châu, nhưng thầy Chikere là người đầu tiên thuộc cộng đồng igbo. Đây là cộng đồng bản xứ của vùng Trung-Nam và Đông-Nam ở nước Nigeria.

Hai thầy này, một người từ miền duyên hải Tây Phi-châu và một người từ một làng nhỏ ở Việt Nam, đã mang lại sự hào hứng và hân hoan thấy rõ trên khuôn mặt các tín hữu ngồi kín cả nhà thờ Holy Family.

Trong phần kết thúc bài giảng, vị Giám mục đã nói với hai người: “Cầu chúc hai thầy tiếp tục thưa vâng mỗi ngày. Mong hai thầy tiếp tục đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa.”

Xin xem thêm về ơn gọi trong Giáo phận San José ở trang sau đây:
www.dsj.org/vocations.