Home Vietnamese News Trát đòi hồ sơ có thể là một điều tốt không? Thưa,...

Trát đòi hồ sơ có thể là một điều tốt không? Thưa, có.

451

Bài viết của Lm. Đinh Đức Hảo, Tổng đại diện, và Ô.
Joshua Bennett, Tư vấn pháp lý

Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, Giáo phận San José, cùng với năm giáo phận khác ở California, đã nhận được trát hành chánh từ Bộ trưởng Tư pháp California đòi nộp thêm các hồ sơ liên quan đến việc bắt buộc phải khai báo những tố cáo về lạm dụng tình dục đối với trẻ em từ giáo sĩ hay giáo dân trong Giáo phận từ năm 1996 cho đến nay.

Khi mới nghe đến chữ “trát lệnh,” một số người có thể sửng sốt.  Tuy nhiên, Giáo phận San José coi đây như một cơ hội nữa để chúng ta nhìn lại những phương thế nhằm bảo vệ mọi người con của Thiên Chúa, mang lại công lý, và hỗ trợ việc chữa lành cho những ai đau khổ vì bị lạm dụng.

Trước khi nhận được trát lệnh này, Giáo phận đã nộp cho Bộ trưởng Tư pháp hơn một ngàn hồ sơ mà không vi phạm quyền riêng tư của các nạn nhân bị lạm dụng hoặc người còn sống sót, cũng không bất chấp luật lao động của tiểu bang và liên bang về hồ sơ nhân viên và giấy tờ của các thiện nguyện viên.  Những hồ sơ này đã được giao nộp nhằm đáp lại việc thanh tra hành chánh trên toàn tiểu bang của Bộ trưởng Tư pháp vào tháng Năm 2019.

Chúng ta, Giáo phận San José, tin rằng việc bảo vệ mọi trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương, và mang lại công lý, hoà giải, và sự chữa lành cho tất cả những ai là nạn nhân hoặc người còn sống sót là bổn phận thiêng liêng của chúng ta.  Khi các nạn nhân bị lạm dụng đến với Văn phòng Giáo phận đặc trách Bảo vệ Trẻ em và Người lớn dễ bị tổn thương, chúng ta đồng hành với họ trên hành trình chữa lành cả đời. Chúng ta bảo mật đối với những ai khai báo các hành vi đồi bại trong quá khứ, đồng thời hết lòng khuyến khích họ chia sẻ sự kiện với giới hữu trách về luật pháp.

Chúng ta cũng có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và những quyền khác của các nạn nhân hoặc người còn sống sót, các nhân viên, thiện nguyện viên, và giáo sĩ.  Về mặt này, trát đòi hồ sơ xem ra là một điều hay, và tốt hơn là một yêu cầu giao nộp hồ sơ mà không có những bảo đảm như vậy theo pháp luật.  Trát lệnh giúp chúng ta trong mục tiêu chung là bảo đảm giữ cho những biện pháp về an toàn cho trẻ em được hiệu quả, trong khi bảo vệ quyền riêng tư của các nạn nhân và tuân theo các luật tiểu bang và liên bang về lao động.

Chúng tôi tin rằng với những bài học từ quá khứ, chúng ta có thể mang lại sự chữa lành thật sự cho các nạn nhân và cho Giáo hội chúng ta.  Năm ngoái chúng ta công bố danh sách những người trong hàng giáo sĩ bị những tố cáo đáng tin, rồi sáu tháng sau đã cập nhật và bổ túc danh sách sau một cuộc duyệt xét độc lập và đến nơi đến chốn các hồ sơ của Giáo phận.

Giáo phận San José tiếp tục lo chăm sóc toàn diện cho những nạn nhân bị lạm dụng tình dục và khuyến khích bất cứ ai chưa có cơ hội để khai báo, trước tiên hãy liên lạc với giới hữu trách địa phương – cơ quan công lực của thành phố hoặc của county, thứ đến hãy liên hệ với Văn phòng Giáo phận đặc trách Bảo vệ Trẻ em và Người lớn dễ bị tổn thương tại số điện thoại miễn phí (844) 372-1691 hoặc đến trang
opcva.ethicspoint.com.

Chúng ta làm việc không ngừng để bảo đảm một môi trường an toàn cho mọi người con của Chúa.  Chúng ta hết sức nỗ lực ngăn ngừa lạm dụng tình dục, một tội ác gây nhiều tổn thương, qua việc gây ý thức và tinh thần trách nhiệm, cũng như chứng tỏ sự minh bạch.

Mỗi một vị giám mục, linh mục, phó tế, nhân viên, và thiện nguyện viên, những ai tiếp xúc với trẻ em trong bất cứ tư cách nào, phải được điều tra về lý lịch, được huấn luyện ba năm một lần, và tuân theo quy tắc cư xử đúng đắn.

Tất cả các trường Công giáo và chương trình giáo lý của các xứ đạo hằng năm lo huấn luyện học sinh theo cách thức phù hợp với lứa tuổi về sự an toàn khi giao tiếp và ngăn ngừa lạm dụng tình dục.

Hằng năm, chúng ta còn chịu sự thanh tra độc lập để bảo đảm việc thi hành đúng theo các điều khoản trong Hiến chương về Bảo vệ Trẻ em và Giới trẻ cũng như Các Quy luật Cốt yếu và Tuyên ngôn Cam kết.  Chúng ta đã đạt tiêu chuẩn thanh tra hằng năm kể từ năm 2002.

Giáo phận tin rằng chúng ta phải làm điều đúng đắn.  Chúng ta triệt để tuân theo chính sách bất khoan nhượng và mau chóng khai báo cho nhân viên công lực cũng như cơ quan bảo vệ trẻ em khi biết gì về sự lạm dụng, theo luật bắt buộc khai báo của tiểu bang.  Chúng ta cộng tác với cơ quan công lực khi có bất cứ cuộc điều tra nào cần phải thực hiện.

Giáo phận sẽ không tự mãn, ỷ y.  Chúng ta cam kết sẽ tiếp tục cố gắng mang lại môi trường an toàn và nâng đỡ cho mọi người, tạo một con đường chữa lành và hoà giải cho tất cả những người đã bị lạm dụng.

Xin xem thêm về những gì Giáo phận San José đã và đang làm kể từ khi có vụ tai tiếng lạm dụng do các giáo sĩ và tu sĩ gây ra, ở trang sau đây: www.dsj.org/safe-environment/promise-to-protect-pledge-to-heal.