Home Vietnamese News
561

Đoàn Văn nghệ Dân tộc La San đánh trống chào mừng các bạn trẻ và quý khách tham dự Đại hội Giới trẻ Công giáo VN San José, ngày 16-11-2019, tại nhà thờ Đức Bà là Chốn Tựa Nương, San José. Đức Cha Cantú chủ tế và giảng lễ.