Home Vietnamese News Đại hội Mục vụ Công giáo California Vào đầu tháng 12 ở...

Đại hội Mục vụ Công giáo California Vào đầu tháng 12 ở San José

505

Liz Sullivan

Tên gọi mới
Hướng Đi mới
Với Cùng Kinh nghiệm Phong phú

Đại Hội Mục Vụ Công giáo Tiểu bang Calìfornia (CaCMC), trước đây gọi là Đại Hội Giáo Lý Santa Clara, sẽ được tổ chức từ ngày 5-7 tháng 12, tại Trung Tâm Hội Nghị San José (San José Convention Center). Chủ đề năm nay là “Trưởng thành trong Đức tin… Sống trong Hy Vọng.”

Ngoài tên gọi mới, địa điểm của Đại Hội cũng được di chuyển từ Santa Clara đến Trung tâm Hội nghị San José.

Đại Hội được tổ chức chung với các Giáo phận San José và Monterey, cùng với Tổng Giáo phận San Francisco, Giáo phận Oakland và Giáo phận Stockton.

Đại Hội này, ngoài việc huấn luyện về Giáo lý còn chú trọng đến Công Lý Xã Hội, phát triển phụng vụ và lãnh đạo. Các thành viên phụ trách Phụng vụ của Miền XI sẽ hướng dẫn các chương trình về Phụng vụ, và các nhà xuất bản và các nghệ sĩ phụng vụ cùng chúng ta huấn luyện về phụng vụ. Đặc biệt năm nay việc đào luyện giáo sĩ sẽ là một phần chính trong chương trình chú trọng đến việc rao giảng và chủ tọa, với các nhà huấn luyện từ khắp Miền XI.

Năm 2018 chúng ta có thêm một ngày thứ Năm với các buổi hội thảo suốt ngày do các văn phòng Mục vụ khác tổ chức. Trong năm 2019 có thêm 2 ngày hội thảo nữa nên tổng số là 6 ngày.

“Chủ đề năm nay của chúng ta là Trưởng thành trong Đức tin, Sống trong Hy Vọng. Thế giới của chúng ta đang có nhiều vấn nạn khó khăn, cũng như cả Hoa kỳ và Giáo Hội chúng ta.  Đôi khi những khó khăn này làm cho chúng ta cảm thấy bất lực không thay đổi được hướng đi. “  Đức Cha Oscar Cantú của Giáo phận San José và Đức Cha Daniel E. Garcia của Giáo phận Monterey có nói trong lá thư chào mừng gửi đến những người tham dự.  “Tuy nhiên, chúng ta là những người Công giáo, và Đức tin của chúng ta tăng sức mạnh cho chúng ta để đưa những khó khăn này vào trong ánh sáng Đức tin và có thể làm cho chúng ta thêm nhiều hy vọng trong thời buổi này.  Đại Hội này là thời gian để chúng ta nhớ lại lời Tiên tri Isaia, “Những người bước đi trong tối tăm đã nhìn thấy ánh sáng; và trong miền đất tăm tối, một ánh sáng đã chiếu tỏa.”oa ky

Năm nay cũng sẽ có một vài sinh hoạt vào buổi chìều, sau thời gian các sinh hoạt ban ngày chấm dứt.

Vào ngày thứ Sáu, 6 tháng 12, Ca đoàn nữ Assyrian sẽ trình bày ở Nhà thờ Chính tòa Saint Joseph.  Ngày hôm sau, ban nhạc của Trường Trung Học Presentation sẽ có buổi hòa nhạc tại đây.  Các sinh hoạt này sẽ mở cửa cho mọi người tham dự.

Ngoài ra, Giáo phận sẽ mừng kính Lễ Đức Mẹ Guadalupe tại Nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe ở San José. (Xin xem thêm ở trang điện toán CaCMC.net).

Chương trình Đại Hội năm nay gồm có 120 buổi hội thảo, 80 diễn giả, và có nhiều cơ hội để bảo trợ và cầu nguyện.  Đức Cha Cantú và Đức Cha Garcia sẽ dâng Thánh lễ vào ngày 7 tháng 12.

Lệ phí ghi danh cho ngày thứ hai và ngày thứ ba sẽ tăng thêm $10 kể từ 18 tháng 11.

Chúng tôi hy vọng là Đại Hội năm nay sẽ mang lại phong phú cho các cộng đoàn và mỗi người chúng ta trong mùa Vọng và mùa vui mừng của Hy vọng,” Đức Cha Cantú và Đức Cha Garcia nói thêm.

Để biết thêm chi tiết, xin vào ghi danh ở trang điện toán www.cacmc.net.