Home Vietnamese News Ngày 4 tháng 10 năm 2019

Ngày 4 tháng 10 năm 2019

568

Kính thưa Quý Linh mục, Phó tế, Tu sĩ và Giáo dân Giáo phận San Jose,

Nhân ngày Lễ Kính Thánh Phanxicô Assisi hôm nay, tôi xin đề cập đến một vấn đề đã và đang là mối quan tâm ngày càng lớn đối với Giáo hội trong nhiều thập kỷ, và gần đây được  Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh, để mời gọi chúng ta suy tư và hành động. Tháng Sáu vừa qua đánh dấu kỷ niệm tròn bốn năm Thông điệp về Môi trường của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Laudato Si, trong đó Ngài mời gọi tất cả mọi người chăm sóc cho “ngôi nhà chung” của chúng ta, là hành tinh mà Thiên Chúa tạo ra cho nhân loại sinh sống. Đức Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ sự cần thiết phải có cuộc “hoán cải về sinh thái” – rằng việc sống theo ơn gọi của chúng ta để trở thành người bảo vệ những tạo vật của Chúa là điều cần thiết cho đời sống nhân đức của người Kitô hữu (LS 217). Mọi cộng đoàn Kitô hữu đều có vai trò quan trọng trong giáo dục sinh thái (LS 214).

Nhân dịp này, tôi xin tha thiết kêu gọi: mỗi giáo xứ đều nên có một “Ủy ban Xanh”. Tôi rất vui khi biết rằng một số giáo xứ của chúng ta đã có những ủy ban như vậy và đang làm tốt công việc. Tôi khuyến khích các vị chính xứ và hội đồng giáo xứ khác xem xét đề nghị này. Ủy ban Xanh của Giáo xứ có thể giúp đỡ trong ít nhất ba nhiệm vụ: thứ nhất, giúp nâng cao nhận thức về nhu cầu quản lý các thụ tạo; thứ hai, giúp cộng đoàn giáo xứ sống có trách nhiệm hơn đối với ngôi nhà mà Thiên Chúa tạo ra cho chúng ta và cho các thế hệ tương lai sinh sống. Ở cấp giáo phận, tôi đã gặp gỡ với ủy ban chuyên trách được gọi là “Những Người Quản Gia Ngôi Nhà Chung”. Tôi khuyến khích các giáo xứ mời ủy ban này, là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau và những Kitô hữu tận tụy trung thành, đến giáo xứ của quý vị để chia sẻ ý kiến trong việc chăm sóc các thụ tạo của Chúa và ngôi nhà chung của chúng ta. Vị tân Giám đốc Văn phòng Đời sống, Công lý và Hòa bình của giáo phận chúng ta, Marcus Cabrera, đã gặp gỡ ủy ban Những người Quản gia Ngôi nhà Chung và sẽ là liên lạc viên của quý vị với ủy ban này. Tôi đã yêu cầu Marcus cung cấp nhiều tài liệu trên trang web của giáo phận; quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với ông Marcus. Thứ ba, tôi khuyến khích sự ủng hộ tích cực lâu dài cho chính sách giúp duy trì ngôi nhà mà Chúa đã trao cho chúng ta chăm sóc và sinh sống.

Lạy Thánh Phanxicô, xin cầu cho chúng con, để chúng con trở nên những quản gia trung tín, chăm sóc những tặng vật mà Chúa đã giao phó cho chúng con.

Thân mến trong Chúa Kitô,

Đức Giám Mục Oscar Cantú