Home Vietnamese News Tuyên bố của Đức cha Oscar Cantú và Giáo phận San José

Tuyên bố của Đức cha Oscar Cantú và Giáo phận San José

604

Giáo phận San José được biết tin Thượng nghị sĩ tiểu bang Jerry Hill đã rút lại dự luật, SB 360, liên quan đến Ấn tòa Giải tội, từ Ủy ban An toàn Công cộng của Hạ viện California, chỉ một ngày trước phiên điều trần đã được ấn định.

Tôi xin cảm ơn nhiều quý vị giáo dân đã lên tiếng trước các dân biểu Hạ viện để phản đối dự luật SB 360, vì nó vi phạm quyền tự do thực hành theo đức tin của chúng ta. Các linh mục của chúng ta và bản thân tôi rất biết ơn về điều này, là chúng tôi không phải chịu sự truy tố của pháp luật vì trung thành bảo mật lời xưng tội. Ấn tòa Giải tội là thiêng liêng và bất khả vi phạm.

Có bằng chứng mạnh mẽ rằng việc huấn luyện để các linh mục, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và trẻ em nhận ra hành vi đáng ngờ, báo cáo bất kỳ và tất cả các trường hợp lạm dụng và bỏ bê, và ưu tiên an toàn cho trẻ em, dẫn đến tăng cường không gian an toàn cho trẻ em và gia đình.

Giáo hội tại San José tiếp tục thận trọng trong việc tạo ra một môi trường an toàn và dinh dưỡng cho tất cả mọi người. Các quy định về báo cáo và bảo vệ cho các thành viên giáo sĩ đã giống hệt với các quy định và bảo vệ cho các báo-cáo-viên bắt-buộc khác, ngoại trừ điều khoản miễn phải thông tin điều nghe được trong tòa giải tội.

Giáo phận San José tiến hành việc kiểm tra lý lịch và đòi hỏi việc tái chứng nhận huấn luyện mỗi ba năm một lần cho các giám mục giáo phận, linh mục, phó tế, nhân viên và tình nguyện viên. Kể từ năm 2002, khoảng 52,500 người trong Giáo phận đã được huấn luyện để nhận biết và báo cáo lạm dụng trẻ em. Cộng tác cùng nhau để cảnh giác và giữ an toàn cho trẻ em, cộng đồng Công giáo chúng ta cam kết tạo ra một môi trường an toàn cho tất cả các trẻ em và gia đình.