Home Vietnamese News Lời nguyện xin cho chấm dứt Dự luật 24

Lời nguyện xin cho chấm dứt Dự luật 24

605

Anh Chị em trong Chúa Ki-tô,

Tôi muốn lưu ý quý Anh Chị em về lời nguyện trước Đức Mẹ Guadalupe mà chúng ta sẽ đọc trong các Giáo phận ở California kể từ ngày 3 tháng 8 này.  Lời nguyện này được dành một cách đặc biệt cho các thiếu nữ trong tuổi đại học và các thai nhi, để xin Đức Mẹ Guadalupe che chở.  Đức Mẹ Guadalupe là Quan thầy của các thai nhi.  Khi đọc kinh này sẽ giúp chúng ta đứng vững cùng với các thiếu nữ khi họ cảm thấy bị căng thẳng trước việc phá thai, và giúp cho họ thấy tình thương yêu và nâng đỡ của Giáo Hội.  Xin cho các thiếu nữ và các thai nhi được tìm thấy an toàn, nâng đỡ, và hân hoan trong Giáo Hội.

Kinh đọc này cũng giúp cho chúng ta nhận ra nhu cầu cần phải chống lại Dự luật 24.  Dự luật này tìm cách buộc các văn phòng y tế của các trường Đại học Tiểu bang California phải cung cấp thuốc phá thai.  Như Giám mục anh em của tôi là Jaime Soto của Giáo phận Sacramento đã có nói: “Cung lòng người mẹ không thể là mồ chôn cho bất cứ thai nhi ở bất cứ nơi nào trong Tiểu bang California của chúng ta.  Phụ nữ và các thai nhi phải được đối xử cân xứng hơn.”  Các trường đại học phải là những nơi an toàn cho các thiếu nữ và thai nhi của họ.

Tôi kêu gọi mọi tín hữu hãy dâng các thiếu nữ và thai nhi của họ cho lòng từ ái của Đức Mẹ Guadalupe, đặc biệt trong thời gian chúng ta sẽ đọc kinh này kể từ ngày 3 tháng 8.  Trong khi chúng ta cùng nhau đứng lên bảo vệ ấn tín Tòa Giải tội bằng việc chống lại Dự luật 360, chúng ta cũng cùng nhau xin Đức Mẹ che chở cho những người yếu kém nhất trong xã hội chúng ta chống lại Dự luật 24.

Xin nhớ rằng tôi sẽ đứng chung với Anh Chị em trong lời cầu nguyện, đặc biệt là trong lời nguyện cách riêng này.

Trong Chúa Ki-tô,

Giám Mục Oscar Cantú