Home Vietnamese News Hội Nghị Giáo Lý Đức Tin Santa Clara đổi tên thành Hội...

Hội Nghị Giáo Lý Đức Tin Santa Clara đổi tên thành Hội Nghị Mục Vụ Công Giáo California

571

Hội nghị Giáo lý Đức tin Santa Clara nay là Hội nghị Mục Vụ Công giáo California (CaCMC).

Hội nghị lâu đời ở Vùng Vịnh này bây giờ không còn chỉ là Hội nghị Giáo lý. Người tham dự đến từ khắp nơi trong bang California.

Và năm nay hội nghị sẽ được tổ chức tại San Jose Convention Center vào ngày 5 đến 7 tháng 12.

Hội nghị ngoài việc đào luyện giáo lý đức tin cũng đang tập trung vào các lãnh vực công bằng xã hội, phụng vụ và phát triển lãnh đạo.

Các vị Giám đốc Phụng vụ Vùng XI đang thiết lập một nghị trình phụng vụ và, các nhà xuất bản và người viết tác phẩm phụng vụ cũng đang tham gia vào giáo lý phụng vụ. Huấn luyện giáo sĩ hiện tại cũng là một phần quan trọng của Hội nghị năm nay tập trung vào chủ đề thuyết giảng và chủ sự; chúng tôi đang liên lạc với các nhà đào luyện Giáo sĩ trên khắp Vùng XI.

Năm 2018, một ngày bổ sung đã được thêm vào, ngày Thứ Năm, dành cho các cuộc hội thảo một ngày được tài trợ bởi các đối tác của chúng tôi trong mục vụ. Năm 2019, có thêm hai hội-thảo một-ngày được thêm vào thành tổng số sáu:

Hội thảo bàn tròn lãnh đạo từ khủng hoảng đến hy vọng: Hướng tới một nền văn hóa lãnh đạo mới cho các nhóm điều hành giáo phận;

Rao giảng trong Thiên Niên Kỷ mới, cho giáo sĩ;

Kính Nhớ những Phụ nữ trong Kinh thánh, cho các phu nhân phó tế;

Phân biện LTP trong Khai tâm Kitô giáo;

Công bằng Xã hội có phải là “Giấc mơ bất khả thi?” và

St. Mary’s Press Những tiếng nói tiên tri trẻ cho Giáo hội ngày nay. Xây dựng Giáo hội Ngày mai.

Có những tờ thông tin về tất cả các chủ đề hội thảo này dưới tiết mục Hội thảo ngày thứ Năm trong trang web của CaCMC – www.CaCMC.net.

Xin cũng lưu ý ba hội thảo tập trung đa phần khác vào Thứ Sáu và Thứ Bảy:

Chủ sự hiệu quả; Người lớn tại Trung tâm;

Dự trình của USCCB cho người Châu Á và Đảo Thái Bình Dương, và

OCP Tấu Khúc Nhạc Mới lên Chúa: huấn luyện ghi-ta trung cấp và cao cấp, bằng tiếng Tây Ban Nha.

Xin mời thăm trang web mới của chúng tôi tại www.CaCMC.net để biết tất cả những thông tin mới nhất về hơn 120 hội thảo, 80 diễn giả, nhà tài trợ và cơ hội cầu nguyện.

Thời gian Mùa Vọng tới đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để kết nối với hơn 3000 người từ Vùng Vịnh. Và  Giáng Sinh trong Công Viên sẽ chỉ cách các khách sạn và trung tâm hội nghị vài bước chân. Bạn cũng có thể đặt khách sạn của bạn bây giờ tại 3 khách sạn lớn gần trung tâm hội nghị qua trang web.

Ghi danh sớm hiện đang được đón nhận và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2019.