Home Vietnamese News Giáo Phận San Jose Phong Chức Hai Tân Linh Mục

Giáo Phận San Jose Phong Chức Hai Tân Linh Mục

884

Bài của Liz Sullivan

Thưa tiếng Xin Vâng đáp Lời Gọi của Chúa.

Vào ngày 1 tháng Sáu, John Tú Hoàng và Victor Trinidad đã cam kết tiếp tục xin vâng Lời Mời Gọi của Thiên Chúa khi họ được phong chức linh mục cho Giáo phận San Jose trong Thánh lễ Truyền Chức tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Giuse.

Đức Giám Mục Oscar Cantú chủ phong, với sự tham dự của Đức Giám Mục tiền nhiệm Patrick J. McGrath nơi bàn thờ.

“Victor và John, các thầy đã gặp gỡ Lời Chúa Giêsu Kitô”, Đức Cha Cantú nói. “Chúa Giêsu, người đã nói hãy theo ta và theo ta vượt ra ngoài vùng thoải mái của con. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cho biết lần đầu trẻ em gặp gỡ Chúa là qua tình yêu của cha mẹ. Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyến khích một nền văn hóa gặp gỡ. Khi gặp Chúa, chúng ta gặp nhau. Hôm nay hai thầy được kêu gọi tiến lên để chăn dắt các con chiên của Giáo phận San Jose, và thực phẩm nuôi dưỡng họ chính là tình yêu mà hai thầy đã gặp được từ Thiên Chúa; một tình yêu đã biến đổi các thầy.”

Cha Trinidad là linh mục người gốc Phi sinh tại Mỹ đầu tiên được phong chức trong Giáo phận. Cha John Hoàng là linh mục người gốc Việt sinh tại Mỹ thứ hai.

“Tôi biết rằng Chúa và Đức Mẹ đã nâng đỡ tôi trong suốt hành trình phân biện tiến đến chức tư tế”, cha John Hoàng nói (trong một trích dẫn từ sách phụng trợ Thánh lễ Truyền chức), “và tôi tin chắc rằng đó là Thánh Ý Chúa mà tôi ở nơi đây hôm nay”.

Vào tháng Bảy, các tân linh mục mới sẽ nhận nhiệm sở đầu tiên theo bài sai. Cha Trinidad sẽ là Cha Phó Xứ tại Nhà thờ Chánh Tòa, và Cha John Hoàng là Cha Phó Xứ tại Nhà thờ Saint Mary, Gilroy.

“Điều quan trọng là bạn thường xuyên gặp gỡ Chúa Kitô,” Đức Cha Cantú nói, “bởi vì sự gặp gỡ ấy nuôi sống tâm hồn bạn. Mọi người sẽ đến với bạn, không phải nguyên vì bạn là người tốt, bạn đúng là như thế, nhưng là vì họ muốn được dưỡng nuôi. Họ muốn thấy Chúa Kitô và họ muốn thấy Chúa Kitô trong bạn.”

Trong hàng mấy chục linh mục tham dự, có các vị cựu Giám đốc Ơn Gọi Giáo phận San Jose, là Cha John Poncini và Cha Joe Kim. Họ thuộc trong hàng những vị, gồm cả Giám đốc Ơn Gọi hiện tại là Cha Ritche Bueza, chào đón các cha Trinidad và Hoàng.

“Cái khởi đầu như một tiếng xin vâng đơn giản, vô điều kiện đối với Thiên Chúa đã phát triển trở thành muôn ngàn ơn phúc cho tôi, nhưng không phải không có thập giá”, cha Trinidad nói (trong một trích dẫn từ sách phụng trợ Thánh lễ Truyền chức). “Cảm ơn bạn bè và gia đình đã nâng đỡ tôi trên đường hành trình. Tôi mong chờ những gì Chúa sẽ gởi đến tiếp theo đây. Như Chúa Giêsu đã nói, ‘Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu’”.

Để xem thêm hình, xin mời vào www.dsj.org.
Để tìm hiểu thêm về ơn gọi trong Giáo phận, xin mời đến www.dsj.org/vocations.