Home Vietnamese News Quy Luật Mùa Chay Mùa Chay 2019: Thứ Tư Lễ Tro, ngày...

Quy Luật Mùa Chay Mùa Chay 2019: Thứ Tư Lễ Tro, ngày 6 tháng 3

1219

Mùa Chay tập trung vào hai khía cạnh của đời sống Kitô hữu. Thứ nhất, chúng ta nhớ lại Bí tích Rửa tội của mình và chuẩn bị cho những người dự tòng sẽ được Rửa tội. Thứ hai, chúng ta thực hành các kỷ luật sám hối Kitô giáo mạnh mẽ hơn, để sống trung thành hơn với những lời cam kết chúng ta đã hoặc sẽ thề hứa trong Bí tích Rửa tội. Theo hai cách này, người Công giáo chuẩn bị cho mùa Phục sinh trọng đại, là mùa mà những người chưa là Kitô hữu được rửa tội và người đã là Kitô hữu tái cam kết lời hứa rửa tội.

Bởi vì chúng ta thường thiếu sót trong việc sống ơn gọi bí tích rửa tội của mình, chúng ta phạm tội làm suy yếu mối quan hệ với Thiên Chúa, với nhau và thế giới. Nhờ sám hối Mùa Chay, chúng ta không chỉ nỗ lực hoán cải trong nội tâm, mà còn hòa giải với Giáo hội, với những người xung quanh và tạo vật. Vì vậy, chúng ta thực hành mạnh mẽ hơn ba kỷ luật sám hối: cầu nguyện, ăn chay, và làm việc từ thiện bác ái.

Cầu Nguyện và Làm Việc Bác Ái

Trong Mùa Chay, người Công giáo tham dự Bí Tích Thánh Thể thường xuyên hơn, không chỉ vào ngày Chúa Nhật mà còn vào những ngày sám hối truyền thống, chẳng hạn Thứ Sáu. Chúng ta cũng cử hành Bí Tích Hoà Giải và các giờ phụng vụ khác, như Kinh Chiều và Chầu Thánh Thể. Để cho đời sống cầu nguyện thêm thâm sâu, chúng ta tham gia vào các hoạt động thờ phượng và phục vụ khác, bao gồm đi Đàng Thánh Giá, kinh nguyện hàng ngày, đọc Kinh Thánh, đọc sách tâm linh, bố thí, tự chối bỏ mình, tha thứ cho người khác và chăm sóc cho những người thiếu thốn.

Ăn Chay và Kiêng Thịt

Chúng ta thực hành kỷ luật sám hối truyền thống là việc ăn chay bằng cách từ chối hoặc giới hạn thực phẩm cho bản thân mình. Trong Mùa Chay, người Công giáo từ 18 tuổi trở lên, cho đến bắt đầu năm thứ 60, luật buộc ăn chay vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.

Ăn chay nghĩa là chỉ ăn một bữa ăn đầy đủ, không thịt, mỗi ngày. Cũng có thể ăn hai bữa không thịt khác đủ để duy trì sức lực nhưng cộng lại không bằng một bữa ăn đầy đủ. Cũng có thể uống chất lỏng, bao gồm sữa và nước trái cây, giữa các bữa ăn. Nếu sức khỏe hoặc khả năng làm việc bị ảnh hưởng, thì không bắt buộc phải giữ chay. Nếu có thể, cũng nên ăn chay vào những ngày khác nữa của Mùa Chay.

Chúng ta thực hành việc kiêng thịt vào Thứ Tư Lễ Tro, Thứ Sáu Tuần Thánh và tất cả các Thứ Sáu Mùa Chay. Vào những ngày này, mọi người Công giáo từ 14 trở lên, theo luật của Giáo hội phải kiêng thịt. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, các vị chủ chiên và cha mẹ nên huấn luyện để các em có ý thức về việc đền tội, hoán cải và hòa giải đích thực.

Rước Lễ và Bổn Phận Mùa Phục Sinh

Tất cả các tín hữu, sau khi đã Rước Lễ Lần Đầu, có nghĩa vụ phải Rước Lễ một năm ít là một lần. Việc này phải được thực hiện trong mùa Phục sinh, trừ khi vì lý do chính đáng được thực hiện vào một thời điểm khác trong năm. Tại Hoa Kỳ, liên quan đến luật này, mùa Phục sinh được định nghĩa là thời gian từ Chúa nhật thứ Nhất Mùa Chay đến hết Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (Chúa nhật sau Lễ Hiện Xuống).

Bí Tích Thống Hối

Sau Bí tích Rửa tội và việc cẩn thận hồi tâm xét mình, luật buộc các tín hữu Kitô giáo đủ tuổi để hiểu những gì họ làm, ít nhất một năm một lần tham dự Bí tích Giải tội, nếu đã phạm tội trọng. Giáo hội cũng khuyến khích chúng ta xưng những tội ít nghiêm trọng hơn, tức là cả các tội nhẹ.