Home Vietnamese News Tuyên bố của Giáo phận San Jose về Báo cáo của Công...

Tuyên bố của Giáo phận San Jose về Báo cáo của Công ty Jeff Anderson & Associates

753

(Ghi chú của ban biên tập: Vào ngày 24 tháng 10, công ty luật Jeff Anderson & Associates đã công khai danh sách các linh mục Công giáo tại Tổng giáo phận San Francisco và các Giáo phận Oakland và San Jose bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em. Danh sách đó có kể thêm tên 18 người được cho là thuộc Giáo phận San Jose, không nằm trong danh sách giáo phận công bố ban đầu vào ngày 18 tháng 10. Đây là tuyên bố của Giáo phận San Jose phản bác các danh tính kể thêm này).

Thật đau lòng khi nhìn vào danh sách những kẻ đã phản bội và lạm dụng trẻ em vô tội cách khủng khiếp được mô tả trong báo cáo biên soạn từ các nguồn công cộng và được phát hành bởi Anderson & Associates. Giáo phận San Jose vẫn luôn kiên định trong cam kết mang đến hòa giải và chữa lành cho các nạn nhân và kẻ sống còn. Quyết tâm ấy giúp chúng ta tiếp tục cuộc hành trình khôi phục lòng tin đã bị xói mòn một cách đau đớn bởi những người trong vị trí lãnh đạo, qua sự hồi quy trách nhiệm và minh bạch về những gì đã xảy ra trong quá khứ tại Giáo phận San Jose. 

Phần lớn sự khác biệt giữa báo cáo Anderson & Associates và báo cáo của Giáo phận San Jose nằm ở chỗ là có các linh mục dòng ở Hạt Santa Clara, nhưng không do Giám mục San Jose bổ nhiệm hoặc, trong các năm trước, Tổng giám mục San Francisco bổ nhiệm. Họ được chỉ định bởi bề trên Nhà Dòng của họ hoặc trực thuộc một đấng bản quyền khác, chẳng hạn như Giáo hạt Thượng phụ Ukraina, Tổng Giáo Phận Quân Đội (lo mục vụ trong cơ sở quân sự, bao gồm các bệnh viện Cựu Chiến Binh) hoặc Giáo Phận Monterey. Như vậy, Giáo phận San Jose không có hồ sơ nhân sự của những người đó. Nhà dòng hoặc giáo phận của họ trách nhiệm xử lý bất kỳ báo cáo và điều tra nào về các cáo buộc đối với họ và đặt ra những hạn chế mục vụ của họ nếu các cáo buộc được cho là đáng tin cậy. Xin xem bên dưới để biết chi tiết về mỗi người trong danh sách 18 người kể thêm này.

Như được nêu lên trong Hỏi Đáp # 10 (xem www.dsj.org/disclosurelist):

“Các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em bởi các linh mục dòng phục vụ hoặc cư trú tại các trường học và các tổ chức khác không do Giáo phận điều hành, nhưng do Nhà Dòng của họ điều hành tại Hạt Santa Clara đã được điều tra bởi nhà dòng mà linh mục thuộc về. Trong những trường hợp này, không có hồ sơ nhân sự của họ, chúng tôi không biết những cáo buộc đó có được coi là đáng tin hay không, và như thế không thể công bố tên của họ một cách vô trách nhiệm. Tên của những giáo sĩ có cáo buộc đáng tin cậy sẽ cần phải được báo cáo bởi các cơ quan bản quyền thích hợp. Bất phân biệt, Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người lớn dễ bị tổn thương của Giáo phận cung cấp dịch vụ chăm sóc mục vụ cho tất cả các nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi giáo sĩ.”

Định nghĩa Linh Mục Dòng và Linh Mục Giáo Phận (theo Từ điển Công giáo chính thức):

“Linh mục dòng là những thành viên khấn tu của một nhà dòng hay tu hội. Linh mục dòng sống theo luật dòng tu của họ. Linh mục giáo phận, hay linh mục triều, thuộc thẩm quyền của đức giám mục địa phận.”

Dưới đây là những lý do cụ thể tại sao những tên tuổi được kể thêm trong Anderson & Associates biên soạn từ các báo cáo truyền thông, BishopAccountability.org, tuyên bố công khai của giáo phận và các nguồn công cộng khác không được đưa vào danh sách công bố của Giáo phận San Jose.

• 11 người trong danh sách là thành viên tu sĩ Dòng Tên và họ đã không được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào mục vụ giáo phận hoặc giáo xứ bởi Giám Mục San Jose. Họ được bổ nhiệm tại các cơ sở thuộc sở hữu và điều hành của Dòng Tên trong Quận Santa Clara: Trường trung học Bellarmine, Đại Học Santa Clara, Trung Tâm Tu Viện Dòng Tên ở Los Altos, hoặc Trung Tâm Dòng Tên Sacred Heart ở Los Gatos.

 • Edward Thomas Burke, S.J. – Linh mục dòng Tên. Không do Giám mục San Jose bổ nhiệm.
 • Charles Connor, S.J. – Tu sĩ dòng Tên. Không do Giám mục San Jose bổ nhiệm.
 • Raymond Devlin, S.J. – Linh mục dòng Tên. Không do Giám mục San Jose bổ nhiệm.
 • Hal Ellis, S.J. – Tu sĩ dòng Tên. Không do Giám mục San Jose bổ nhiệm.
 • William Farrington, S.J. – Tu sĩ dòng Tên. Không do Giám mục San Jose bổ nhiệm.
 • Jerold Linder, S.J. – Linh mục dòng Tên. Không do Giám mục San Jose bổ nhiệm.
 • John Rodriguez Moniz, S.J. – Tu sĩ dòng Tên. Không do Giám mục San Jose bổ nhiệm.
 • Carlton Whitten, S.J. – Linh mục dòng Tên. Không do Giám mục San Jose bổ nhiệm.
 • Edward F. Beutner, S.J. – Linh mục dòng Tên. Không do Giám mục San Jose bổ nhiệm.
 • John Gallen, S.J. – Linh mục dòng Tên. Không do Giám mục San Jose bổ nhiệm.
 • James F. Kuntz, S.J. – Linh mục dòng Tên. Không do Giám mục San Jose bổ nhiệm.

• Paul Valdez không do Đức Giám mục San Jose bổ nhiệm vào mục vụ giáo xứ hay giáo phận. Giáo xứ Christ Child Parish, mặc dù có địa chỉ gửi thư ở Los Gatos, nằm ở Quận Hạt Santa Cruz, thuộc về Giáo phận Monterey.

• Joseph Mikulich, O.F.M., một linh mục dòng Phanxicô, không do Đức Giám mục San Jose bổ nhiệm vào mục vụ giáo xứ hay giáo phận. Giáo điểm Mẹ Lên Trời Croatian Mission thuộc sở hữu của Dòng Phanxicô xứ Croatia. Dòng Phanxicô xứ Croatia gửi ông đến nghỉ hưu tại đó.

• Stephen Muth, một linh mục Công giáo Ukraine thuộc giáo phận thượng phụ Saint Nicholas (Nghi thức Byzantine), không được bổ nhiệm bởi Giám mục Công giáo La Mã San Jose vào mục vụ giáo xứ hay giáo phận. Trung tâm Công giáo Ukraine St. Volodymyr thuộc sở hữu và điều hành của giáo phận thượng phụ Saint Nicholas.

• William Scanlan không do Đức Giám mục San Jose bổ nhiệm vào mục vụ giáo xứ hay giáo phận. Như được ghi trong bài báo San Jose Mercury News ngày 12/12/2002, Tổng Giáo Phận San Francisco nhận được đề nghị tích cực từ Tổng Giáo Phận Boston, và Tổng Giáo Phận Quân Đội, Hoa Kỳ, đã bổ nhiệm ông Scanlan vào Bệnh Viện Quản Trị Cựu Chiến Binh ở Menlo Park làm tuyên uý từ năm 1998 đến 2002.

• Đối với các ông Milton Eggerling, James T. Monaghan, S.J. và Stephen Emmett Speciale, S.J., mỗi người trong số họ từng có phục vụ tại  giáo phận San Jose, sự kiện bị cáo buộc đã xảy ra và báo cáo về lạm dụng đã được thực hiện ở nơi khác và không được chia sẻ với Giáo phận San Jose. Giáo phận San Jose hiện đang liên lạc theo dõi với các thẩm quyền liên hệ (Giáo phận Austin và Tỉnh Tây dòng Tên) để có thêm thông tin về các báo cáo này hầu quyết định các bước kế tiếp.

Để tiếp tục tiến trình minh bạch hóa, quy hồi trách nhiệm và chữa lành, Giáo Phận San Jose đã thuận thuê cựu Phụ Tá Giám Đốc Điều Hành FBI, Tiến Sĩ Kathleen McChesney, và công ty Kinsale Management Consulting của bà. Tiến sĩ McChesney và nhóm của bà sẽ giám sát một cuộc kiểm tra độc lập chuyên sâu các hồ sơ nhân sự và các hồ sơ khác liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em do bất kỳ giáo sĩ nào từng được bổ nhiệm bởi Giám mục San Jose hoặc, trong những năm trước khi thành lập vào năm 1981, bởi Tổng giám mục San Francisco. Theo kết quả của cuộc kiểm tra, có thể có thêm người vi phạm được xác định. Nếu thế, tên của họ sẽ được thêm vào danh sách vào cuối năm.

Chúng tôi khuyến khích bất kỳ ai là nạn nhân / kẻ sống còn của nạn lạm dụng tính dục bởi giáo sĩ, trước đây chưa từng lên tiếng, hãy tiến ra bằng cách liên lạc với các cơ quan dân sự (sở cảnh sát hoặc văn phòng cảnh sát trưởng) và sau đó với Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người dễ bị tổn thương ở số (408) 983-0113 hoặc
opcva.ethicspoint.com. Danh tính của nạn nhân luôn được giữ bí mật. Cáo buộc mới và tên danh sẽ được thêm vào danh sách khi cáo buộc được coi là đáng tin cậy.