Home Vietnamese News LỊCH SỬ GIÁO PHẬN SAN JOSE

LỊCH SỬ GIÁO PHẬN SAN JOSE

907

Giáo phận San Jose có cùng ranh giới với địa hạt Santa Clara, gồm 15 thành phố hay thị trấn và thêm mấy phần đất biệt lập trực thuộc địa hạt này. Giáo phận nằm trong giáo tỉnh San Francisco, gồm tổng giáo phận San Francisco và các giáo phận Honolulu, Las Vegas, Oakland, Reno, Sacramento, Salt Lake City, San Jose, Santa Rosa và Stockton.

Khởi sự với các “missions” (thí điểm truyền giáo) nổi tiếng ở California, hơn hai thế kỷ sinh hoạt của cộng đồng Công giáo đã dọn đường cho địa hạt Santa Clara trở thành giáo phận hôm nay. Thánh Junipero Serra đã thiết lập thí điểm truyền giáo lịch sử đầu tiên mang tên San Diego de Acala vào năm 1769. Qua năm 1777, các linh mục dòng Phan-xi-cô đã thành lập Mission Santa Clara de Asis, sau trở thành giáo xứ Thánh Clara. Cho đến khi qua đời tại Mission San Carlos Borromeo ở Carmel vào năm 1784, cha Serra đã lập tất cả 9 missions, thuộc về hệ thống 21 missions tại California.

Miền Alta (Thượng) California (tức là các tiểu bang California, Nevada, Utah,… hiện nay) từ trước vốn là một phần của giáo phận Sonora, Mễ Tây Cơ (bao gồm Sinaloa, Sonora, Alta/Thượng California, Baja/Hạ California). Từ năm 1840, Đức cha Francisco Garcia Diego được Tòa thánh cử làm giám mục tiên khởi của giáo phận mới, là giáo phận California (Alta & Baja California). Rồi cha Joseph Sadoc Alemany, dòng Đa Minh, được cử làm giám mục Monterey (tên mới của Giáo phận California) vào năm 1849. Sau đó ngài làm tổng giám mục San Francisco, được thành lập năm 1853. Thời đó các giáo phận không được phân chia theo ranh giới địa hạt hành chánh, nên Gilroy và Morgan Hill vẫn thuộc về giáo phận Monterey-Los Angeles.

Tới năm 1922, Tòa thánh mới chấp nhận việc phân chia giáo phận theo ranh giới địa hạt hành chánh, nên hai thành phố nói trên trực thuộc tổng giáo phận San Francisco. Thêm vào đó, khi các giáo phận Oakland, Santa Rosa và Stockton được tách ra khỏi tổng giáo phận San Francisco năm 1962, địa hạt Santa Clara vẫn thuộc tổng giáo phận này. Rồi Đức tổng giám mục John R. Quinn đã thực hiện kế hoạch thiết lập giáo phận mới, với địa hạt Santa Clara trở thành giáo phận San Jose, và được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II chuẩn y vào ngày 27 tháng giêng năm 1981.

Đức cha Pierre DuMaine, giám mục phụ tá San Francisco, được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa tiên khởi của San Jose, và nhà thờ Saint Patrick được chọn làm nhà thờ chính tòa. Vào chiều vọng lễ Thánh cả Giuse năm 1981, với buổi hát kinh chiều trọng thể, có sự hiện diện của vị Khâm sứ Tòa thánh tại Hoa Kỳ là Pio Laghi, Đức tổng giám mục John Quinn đã chủ sự nghi thức nhận nhiệm sở của vị giám mục tiên khởi và khai trương tân giáo phận. Vào năm 1987, giáo phận San Jose quyết định nhà thờ lịch sử mang St. Joseph sẽ là nhà thờ chính tòa mới, còn nhà thờ St Patrick được gọi là “proto-cathedral” (nhà thờ chính toà nguyên thuỷ). Nhà thờ St. Joseph, được thánh hiến từ 1877, sau cuộc trùng tu đại quy mô, đã được xức dầu lại và trở thành nhà thờ chính toà vào năm 1990. Tới năm 1995, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II nâng nhà thờ này lên hàng tiểu Vương cung Thánh đường.

Qua năm 1997, cha đại diện đặc trách giáo sĩ Richard Garcia của giáo phận được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Sacramento; đây là linh mục đầu tiên từ San Jose được chọn làm giám mục. Sau này ngài là giám mục chính tòa Monterey.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 1998, Đức cha Patrick J. McGrath, giám mục phụ tá San Francisco, được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại San Jose, và được chính thức đón tiếp tại đây vào ngày 17 tháng 9 năm 1998. Khi Đức cha Pierre DuMaine về hưu ngày 27 tháng 11 năm 1999, Đức cha McGrath chính thức trở thành giám mục chính tòa thứ hai của San Jose.

Năm 2006 đánh dấu 25 năm thành lập giáo phận San Jose. Vào ngày 18 tháng 3, Đức cha McGrath đã chủ lễ và Đức cha DuMaine đã giảng trong Thánh lễ mừng Ngân khánh Giáo phận tại nhà thờ chính tòa St. Joseph. Hôm đó, đại diện các giáo xứ đều có mặt, cùng với các vị “tiên phong” của giáo phận, đại đa số linh mục, phó tế vùng San Jose cùng với 15 vị giám mục khách.

Đức cha McGrath đã lần lượt thăm viếng từng giáo xứ và giáo điểm trong dịp Ngân khánh Giáo phận. Sau Thánh lễ vào mỗi lần thăm viếng này, một miếng đá nhỏ (tessera) có khắc tên giáo xứ được gửi về giáo phận để gắn vào cây Thánh giá kỷ niệm Ngân khánh, được dùng trong các cuộc rước. Thánh giá này giúp lưu niệm sự hiện diện của 52 giáo xứ và giáo điểm trong dịp Ngân khánh. Năm 2006 cũng đánh dấu việc bắt đầu vận động quyên góp 100 triệu cho giáo phận, với chủ đề “Đâm rễ trong Đức tin & Ôm ấp Tương lai.” Quỹ này giúp bảo đảm cho giáo phận trong tương lai có khả năng đáp ứng những nhu cầu mục vụ của tín hữu trong vùng.

Năm 2011, dịp kỷ niệm 30 năm thành lập giáo phận, đã có một Thánh lễ đơn giản ngày 19 tháng 3. Qua ngày 25 tháng 5 cùng năm, cha Thomas A. Daly, từ San Francisco, được truyền chức giám mục, trở thành vị giám mục phụ tá đầu tiên của San Jose.

Ngân quỹ từ cuộc vận động quyên góp nói trên, do Catholic Foundation of Santa Clara County quản lý, đã giúp giáo phận mua một nhà thờ cùng cơ sở tại miền đông San Jose. Sau hơn một thập niên, giáo phận mới có thêm một giáo xứ, được đặt tên là xứ Đức Bà là Chốn tựa nương, với nhà thờ được thánh hiến ngày 19 tháng 2 năm 2012.

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2012, cộng đồng Công giáo Trung Hoa cũng được nâng lên thành một giáo điểm (mission) do Đức cha McGrath. Rồi ngày 30 tháng 8 cùng năm, hỏa hoạn xảy ra làm hư hại nhà thờ St Patrick, làm mất nơi thờ phượng. Từ đầu năm 2013, xứ đạo đã bắt đầu bàn thảo kế hoạch tái thiết để đáp ứng nhu cầu gia tăng của cộng đồng đa dạng về chủng tộc này. Ngày 28 tháng 4 cùng năm, Đức cha McGrath đã ký sắc lệnh đổi tên giáo xứ này thành giáo xứ Đức Mẹ La Vang, phản ảnh quy chế giáo xứ thể nhân dành cho tín hữu gốc Việt Nam. Xứ đạo sầm uất này tiếp tục một cam kết từ lâu là phục vụ toàn diện cho mọi tín hữu, dù là nói tiếng Việt, Mễ hay Anh ngữ.

Ngày 16 tháng 11 năm 2014, một vụ hỏa hoạn khác thiêu hủy nhà thờ Holy Cross. Thánh đường mới đã được khánh thành vào ngày 19 tháng 5 năm 2018.

Vào tháng 3 năm 2015, Đức cha phụ tá Thomas Daly được bổ nhiệm làm giám mục chánh tòa giáo phận Spokane, tiểu bang Washington.

Rồi vào ngày 11 tháng 7 năm 2018, Đức cha Oscar Cantú, giám mục giáo phận Las Cruces, tiểu bang New Mexico, đã được cử làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận San Jose.