Home Vietnamese News Đức Giám Mục Oscar Cantú

Đức Giám Mục Oscar Cantú

819
Photo courtesy of the Diocese of Las Cruces, New Mexico.

Đức Cha Oscar Cantú, S.T.D., sinh ngày 5 tháng 12 năm 1966, ở Houston, TX, là con trai của ông bà Ramiro và Maria de Jesus Cantú, hai vị là người bản địa sống trong các thị trấn nhỏ gần Monterrey, Mexico. Ngài là người con thứ năm trong số tám người, năm trai và ba gái. Đức Giám Mục Cantú đã theo học trường Công giáo Holy Name và trường trung học Saint Thomas ở Houston, và ngài đã lấy bằng Cử nhân Nghệ thuật tại trường Đại học Dallas, TX. Ngài nhận các bằng Cao Học về Thần học Thiên Tính và Thần học Nghiên Cứu từ Đại học Saint Thomas cũng ở Houston. Ngài đã theo học Đại học Giáo hoàng Gregorian ở Roma, đậu bằng Cử nhân Thần học Thánh (S.T.L.), cũng như Tiến sĩ Thần học Thánh (S.T.D.) về Thần Học Tín Lý. Ngài thụ phong linh mục tại Giáo phận Houston vào năm 1994.

Trong đời sống linh mục, ngài phục vụ tại các giáo xứ khắp vùng đô thị Houston. Nhiệm sở đầu tiên là phó xứ tại Giáo xứ Saint Christopher. Ngài cũng dạy tại Đại học Saint Thomas và tại Chủng Viện Saint Mary. Ngài cũng phục vụ trong vai trò chánh xứ tại Giáo xứ Holy Name, nơi chính ngài đã chịu phép rửa tội.

Đức cha Cantú cũng tham gia nhiều mục vụ và phong trào ở Houston. Ngài đã tham gia Phong trào Gia đình Kitô giáo (CFM); giảng tĩnh tâm cho thanh thiếu niên trong phong trào CFM của Tổng Giáo Phận Galveston-Houston; và làm việc với tổ chức Đối Diện Chuẩn Bị Hôn Nhân (Engagement Encounter). Đức Giám mục Cantú cũng làm việc với các nhà tổ chức cộng đồng địa phương, giúp giải quyết các vấn đề về nhà ở trong cộng đồng giáo xứ của ngài.

Đức Cha Cantú được Đức Tổng Giám mục Jose Gomez (tổng giám mục giáo phận San Antonio thời đó) phong chức vào ngày 2 tháng 6 năm 2008, và sau đó được bổ nhiệm làm Giám mục Hiệu tòa Dardano và Giám mục Phụ tá San Antonio. Vào năm 2013, Đức Giám mục Cantú được bổ nhiệm làm giám mục Giáo phận Las Cruces, NM, và được nhậm chức vào ngày 28 tháng 2 năm 2013, do Đức Tổng Giám mục Michael J. Sheehan, Tổng Giám mục Santa Fe chủ sự, với sự hiện diện của Đức Cha Carlo Maria Viganó, Khâm Sứ Tòa Thánh tại Hoa Kỳ.

Đức Giám mục Cantu đã phục vụ trong một số ủy ban của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), như Ủy ban Giáo dục Công giáo, Uỷ ban Giáo lý, Tiểu ban về các Dân tộc nói tiếng Tây Ban Nha, và Ủy ban Tư pháp và Hòa bình Quốc tế. Ngài từng làm chủ tịch Ủy ban Tư pháp và Hòa bình Quốc tế từ năm 2015 đến năm 2017. Trong vai trò đó, ngài viếng thăm các nhà thờ ở một số khu vực gặp khó khăn nhất ở Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Châu Á để đại diện cho các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ lòng liên đới với các giáo hội bị bức chế như giáo hội Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài đã hai lần viếng thăm Iraq và Cuba. Tại Trung Đông, ngài viếng thăm hội thánh ở Gaza, Jerusalem, Israel và West Bank, ủng hộ cho giải pháp lưỡng bang, là lập trường lâu đời của giáo hội. Ngài lên tiếng đại diện cho USCCB tại Liên hợp quốc và ở London bảo vệ giáo huấn của giáo hội về việc hạn chế vũ khí hạt nhân. Ngài kêu gọi tự do tôn giáo ở Trung Đông, Indonesia, Malaysia và Ấn Độ. Ngài đến thăm Nhật Bản vào năm 2015 tham dự nghi lễ kỷ niệm lần thứ 70 trận chiến vũ khí nguyên tử tại Nagasaki và Hiroshima. Ngài là một trong hai đại biểu được hội đồng giám mục lựa chọn để đại diện cho USCCB trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Mexico vào tháng Hai năm 2016.

Đức Giám Mục Cantu được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Phó với Quyền Kế Vị giáo phận San Jose, California, vào ngày 11 tháng 7 năm 2018. Thánh Lễ Chào Mừng được cử hành vào ngày 28 tháng 9 năm 2018.