Home Vietnamese News Đường dẫn đến Hoà giải và Chữa lành trong Giáo phận San...

Đường dẫn đến Hoà giải và Chữa lành trong Giáo phận San Jose

610

của Đức cha Patrick J. McGrath

Tin tức về các hành vi lạm dụng và đồi bại ở Pennsylvania, Washington, D.C., và những nơi khác trên thế giới đã khiến cộng đồng địa phương chúng ta chấn động và xói mòn lòng tín nhiệm vào Giáo hội và giới lãnh đạo tinh thần. Những sự kiện này thật là kinh hoàng.

Chúng ta phải duyệt lại, và nếu cần, canh tân nỗ lực chữa lành các nạn nhân và những người khác bị ảnh hưởng do những tội ác và tội lỗi này, đưa những tội phạm ra trước toà án, và ngăn ngừa sự lạm dụng.

Giáo phận San Jose tiếp tục cam kết bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Từ lâu Giáo phận đã khởi xướng những biện pháp đáng kể nhằm bảo vệ mọi người chúng ta gặp gỡ.

Sau đây là mốc thời gian và diễn biến của các biện pháp bảo vệ trẻ em và người dễ bị tổn thương, tóm tắt những nỗ lực toàn diện, hệ thống nhằm mang lại một môi trường sinh hoạt an toàn, và những nét chính về cố gắng đáp trả của chúng ta khi có những tố cáo về sự lạm dụng và đồi bại.

Vào năm 2002, các Giám mục Hoa Kỳ đã phê chuẩn Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Giới trẻ tại Dallas. Hiến chương đưa ra những biện pháp cho các giáo phận Mỹ về việc giải quyết những vụ lạm dụng và tạo môi trường an toàn trong các xứ đạo, trường học, và các tổ chức Công giáo, nơi chúng ta đến thờ phượng, tụ họp, giáo dục và phục vụ. Văn bản còn có những phương cách dẫn đến hoà giải, chữa lành, và việc chịu trách nhiệm. Hiến chương Dallas đã được cập nhật và củng cố vào các năm 2005, 2011, và 2018.

Giáo phận San Jose đã đón nhận và áp dụng Hiến chương Dallas. Những lần thanh tra hằng năm cho thấy chúng ta thành đạt trong việc theo đúng các quy định và tiếp tục gia tăng những nỗ lực bảo vệ.

Vào năm 2002, Giáo phận San Jose đã lập Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người lớn dễ bị tổn thương. Văn phòng giám sát và phối hợp việc chăm lo mục vụ và tiếp cận với các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tình dục (cũng như các nạn nhân khác có thể đã bị lạm dụng ở xứ đạo hoặc cơ quan Công giáo – nơi đây hoặc tại các giáo phận khác). Sự tiếp cận và chăm lo bao gồm việc tư vấn, nhóm tương trợ, sự nâng đỡ tinh thần, và các dịch vụ hỗ trợ khác. Trong những năm qua, chúng ta có những Điều hợp viên Hỗ trợ Nạn nhân giúp cho những nỗ lực nói trên và đồng hành với các nạn nhân trong thời gian chữa lành.

Lại có Uỷ ban Duyệt xét của Giáo phận được thành lập năm 2002. Uỷ ban này lượng định một cách độc lập những tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương do hàng giáo sĩ (phó tế, linh mục, và giám mục), nhân viên Giáo hội hoặc những người thiện nguyện trong Giáo phận, ngay cả khi nhà chức trách quyết định không truy tố. Uỷ ban cũng lượng định những tố cáo về các hành vi tình dục tồi bại của giáo sĩ cho thấy có thể có những vi phạm trong liên hệ mục vụ.

Khi đã xong việc lượng định, uỷ ban sẽ đề nghị Đức giám mục San Jose nên chọn biện pháp nào. Vị đứng đầu Uỷ ban Duyệt xét của Giáo phận hiện nay là ngài Edward Panelli, cựu Thẩm phán Tối cao Pháp viện California; bên cạnh đó là các thành viên khác, bao gồm những tín hữu có khả năng, và một cha sở, theo quy định của Hiến chương Dallas.

Giáo phận San Jose có những chương trình liên tục nhằm tuyển lựa và huấn luyện hàng giáo sĩ, các nhân viên, các chủng sinh, và những người tình nguyện giúp Giáo hội vùng Santa Clara County. Mọi người, từ giáo sĩ cho đến chủng sinh, nhân viên, và thiện nguyện viên phải qua thủ tục lăn tay, kiểm tra lý lịch, trước khi được phục vụ trong Giáo phận. Khoảng 46,000 người đã qua những bước tuyển lựa nói trên từ năm 2002.

Thêm vào đó, mọi giáo sĩ, nhân viên và người tình nguyện phải qua chương trình “Huấn luyện về Môi trường An toàn” cứ ba năm một lần. Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người lớn dễ bị tổn thương điều hợp và kiểm tra chương trình huấn luyện này. Trên 46,000 người đã được huấn luyện như thế trong Giáo phận kể từ năm 2002. Lại có huấn luyện về môi trường an toàn phù hợp với lứa tuổi của trẻ em trong các trường học và chương trình giáo lý của chúng ta. Bên cạnh đó, những ai làm việc trong Giáo phận còn phải tham dự huấn luyện, ba năm một lần, liên hệ đến sự quấy rối tình dục và tư cách nơi làm việc.

Huấn luyện và kiểm tra lý lịch là quan trọng, nhưng không thể ngăn ngừa mọi hạnh kiểm xấu. Ở California, tất cả giáo sĩ, nhân viên trường học, và những người làm mục vụ buộc phải lập tức khai báo khi nghi rằng có bất cứ sự lạm dụng nào. Khi nhận được tố cáo về lạm dụng tình dục, chúng tôi sẽ báo cho nhà chức trách ngay. Sau đó Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người lớn dễ bị tổn thương sẽ báo cho Đức giám mục, vị Tổng đại diện, và Chủ tịch Uỷ ban Duyệt xét của Giáo phận.

Giáo phận San Jose hoàn toàn cộng tác với bất cứ cuộc điều tra nào.

Sự an toàn và chăm lo cho nạn nhân là quan tâm hàng đầu, và một Điều hợp viên Hỗ trợ Nạn nhân sẽ được chỉ định để tức thời đáp ứng lại nhu cầu của nạn nhân và gia đình cũng như điều hợp việc chăm lo kéo dài cho họ.

Nếu lời tố cáo được coi là “đáng tin,” chúng tôi sẽ cho người bị cáo ngưng việc, trong khi chờ kết quả điều tra. Theo sau việc điều tra của giới hữu trách và việc kiện tụng, nếu có, Giáo phận sẽ áp dụng thêm hình phạt trong phạm vi Giáo hội.

Giáo phận chúng ta đã làm theo và còn vượt qua những tiêu chuẩn trên toàn quốc. Các xứ đạo và trường học của chúng ta an toàn hơn rất nhiều kể từ khi Hiến chương Dallas được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ban hành năm 2002. Qua Hiến chương, các giáo phận Công giáo trên toàn lãnh thổ Mỹ, bao gồm San Jose, đã cam kết kiểm tra lý lịch của tất cả những ai làm việc với trẻ em và người trưởng thành dễ bị tổn thương, và huấn luyện từ trẻ em đến người lớn, giúp họ nhận ra những dấu hiệu lạm dụng và việc kết thân để lạm dụng tình dục.

Dù không hoàn toàn, các nỗ lực của chúng ta giúp bảo đảm các xứ đạo và trường học của chúng ta trở nên những nơi an toàn hơn.

Giáo phận San Jose tiếp tục cam kết bảo vệ mọi người được chúng ta phục vụ; hỗ trợ cho sự an toàn của các xứ đạo, trường học, và các tổ chức; và xây dựng những liên hệ mục vụ lành mạnh, qua đó liên hệ giữa con người với Thiên Chúa cũng được nâng đỡ. Với mục đích ấy, chúng ta sẽ tiếp tục duyệt lại các biện pháp và phương thức để xem coi có cách nào cải tiến hơn nữa những cố gắng vì lợi ích của trẻ em, giới trẻ và mọi người dễ bị tổn thương.

Đức Giáo hoàng Phanxicô khẳng định rằng “Chúng ta đã nhận biết những vết thương này sẽ không bao giờ biến mất và đòi chúng ta mạnh mẽ lên án những hành vi tàn ác này…” Ngài nói tiếp: “Nỗi đau khổ ghê gớm của những nạn nhân này, như những lời than khóc vọng đến trời, từ lâu đã bị phớt lờ, bị giữ yên lặng hoặc bị chặn họng.” Ngài kêu gọi chúng ta cầu nguyện và đền tội: “Việc đền tội và lời cầu nguyện sẽ giúp chúng ta mở mắt, mở lòng trước nỗi đau khổ của người khác.”

Chúng ta tiếp tục làm tất cả những gì có thể được, qua lời nguyện và hành động, để cổ võ sự hoà giả và chữa lành cho những ai phải đau khổ và để mang lại một môi trường an toàn cho mọi người.