Home Vietnamese News Giáo Phận Truyền Chức Hai Tân Linh Mục

Giáo Phận Truyền Chức Hai Tân Linh Mục

1094
Photo courtesy of Jason Nguyen

Liz Sullivan

Trong bối cảnh Nhà Thờ Chánh Toà Thánh Giuse, giữa cộng đoàn tín hữu từ Giáo phận San Jose và xa hơn, hai thầy Gabriel Lee và Khoa Vũ đã được thụ phong linh mục trong Thánh Lễ vào ngày 3 tháng Sáu.

Đây là lần đầu sau 3 năm Giáo phận phong chức linh mục, từ năm 2014, nhưng hy vọng đánh dấu sự khởi đầu của ba năm kế tiếp với lễ phong chức linh mục hàng năm.

Thánh Lễ được cử hành do Đức Giám Mục Patrick J. McGrath chủ tế. Đồng tế với Ngài trên cung thánh có Đức Cha Thomas A. Daly, Giám mục Giáo phận Spokane và là cựu Giám mục Phụ tá San Jose; Đức Cha Carlos A. Sevilla, nguyên Giám mục Giáo Phận Yakima; Đức ông Francis Cilia, Tổng quản; Cha Brendan McGuire, Tổng quản, và Cha Joseph Benedict, chính xứ Nhà Thờ Chánh Tòa. Ngoài ra, hàng trăm linh mục đã cùng đồng tế Thánh Lễ.

Đức Giám Mục McGrath nói, “Hôm nay chúng ta cử hành lễ hiến mình phục vụ, một sự phục vụ làm bạn đi ngược dòng với những trào lưu của xã hội chúng ta, một xã hội còn nhiều điều phải học hỏi từ nơi Thiên Chúa.”

Cha Gabriel Lee sinh ra ở Hàn Quốc, di cư đến Hoa Kỳ thời trung học sơ cấp và gia nhập đạo Công giáo khi theo học trường trung học Serra ở San Mateo. Ngài là vị linh mục người Mỹ gốc Hàn thứ ba trong Giáo phận.

Cha Lee nói, “Tôi muốn giúp đỡ tha nhân qua các Bí Tích và phục vụ cộng đồng.”

Cha Vũ Khoa có đặc điểm khác biệt là linh mục người Mỹ gốc Việt đầu tiên, sinh ra ở Hoa Kỳ, thuộc Giáo phận San Jose. Chú của cha, cha Vũ Liễu, là Linh Mục Phó Xứ tại Giáo xứ Saint Christopher.

“Tôi chỉ hy vọng và ước mơ thi hành công việc Chúa trao cách tốt đẹp nhất theo khả năng Chúa ban”, Cha Vũ Khoa nói. “Không có gì thỏa mãn hơn là làm việc cho Chúa trong vườn nho của Ngài. Tôi hy vọng luôn luôn làm theo ý Chúa.”

Phần Thánh Ca do các thành viên từ các ca đoàn thuộc Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Hàn Quốc (giáo xứ nhà của cha Lee), Đức Mẹ La Vang (giáo xứ nhà của cha Khoa), Sacred Heart Saratoga (nơi cha Lee đã trải qua năm mục vụ giúp xứ) và Saint William (nơi cha Khoa đã giúp xứ).

Hai cha Gabriel Lee và Vũ Khoa sẽ chính thức bắt đầu mục vụ tại giáo xứ được bổ nhiệm vào ngày 1 tháng Bảy. Cha Lee sẽ trở thành Linh mục Phụ tá tại Giáo xứ Saint Frances Cabrini và Cha Khoa được bài sai làm Phụ tá tại Giáo xứ Saint Francis Assisi.