Home Vietnamese News Tâm Tình của Đức Giám Mục về Việc Đào Tạo Đức Tin...

Tâm Tình của Đức Giám Mục về Việc Đào Tạo Đức Tin Dành cho Người Lớn

725

Các Bạn Thân Mến,

Sau khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trên đường Emmau, họ đã tuyên bố: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” Đó cũng chính là điều sẽ xảy ra khi chúng ta nhận biết sự hiện diện của Chúa Giêsu. Mặc dù, đôi khi chúng ta không sống với đôi mắt mở sáng và trái tim nồng cháy. Giống như hai môn đệ kia, chúng ta luôn cần sự trợ giúp để nhận biết Lời Chúa bằng đôi mắt đức tin.

Cuộc sống có thể được cảm nhận như một cơn bão táp đang tăng dần cường độ, mà chúng ta đang cố gắng neo giữ bản thân chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Giêsu Kitô và với Cộng đoàn Đức tin chính là mỏ neo cho sự sống lành mạnh và sự tăng trưởng tâm linh.

Bác sĩ Bô Trưởng Bộ Y Tế nói rằng căn bệnh phổ biến nhất ngày nay là sự cô lập. Trong thời đại nhiều nối kết nhất trong lịch sử, sự cách biệt lại là căn bệnh phổ thông nhất. Thiên Chúa muốn giữ mối quan hệ với chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để có những mối tương quan với nhau. Mối tương quan với Thiên Chúa và với những người khác, nhằm giúp chúng ta tiến tới sự trưởng thành của người Kitô Hữu.

Từ sau Công Đồng Vaticanô II, Giáo hội đã tìm cách làm thay đổi đáng kể vai trò của Giáo dân, từ người khán giả trở thành những người tham dự. Tiến trình đào luyện đức tin cho người lớn là nguồn gốc của sự tham gia này. Trong bối cảnh Giáo Hội hiện nay, những điều bạn nhận được lúc còn niên thiếu không đủ để phát triển đức tin khi đến tuổi trưởng thành.

Chúa Giêsu giải thoát những kẻ bị giam cầm. Tiến trình phát triển đức tin dành cho người lớn cũng sẽ giải thoát họ ra khỏi những cám dỗ. Giống như các môn đệ đã cùng đi với Chúa Giêsu đến Emmau, nền văn hoá cấp thời của chúng ta cũng có thể ngăn cản chúng ta nhìn thấy những gì đang xẩy ra ngay trước mắt chúng ta. Học hỏi về sự giải thoát ấy sẽ giúp người lớn thay đổi suy nghĩ về cách sống nhằm tìm ra cách liên kết hài hòa cuộc sống của chúng ta với sứ điệp của Đức Giêsu. Tiến trình phát triển đức tin của người lớn kêu gọi chúng ta làm theo phương cách của Chúa Giêsu.

Tiến trình phát triển đức tin của người lớn:

  • Là nền tảng của sự thành công trong công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo phận.
  • Là chìa khóa đào sâu thêm mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa Giêsu.
  • Tăng cường thêm các thành viên tích cực trong Cộng đoàn Kitô Hữu.
  • Chuẩn bị cho người lớn dấn thân trở nên các môn đệ cho thế giới ngày nay.
  • Tôi khuyến khích các bạn khơi động tâm hồn của người lớn, gầy dựng họ trong đức tin, và gởi họ vào thế giới như những môn đệ.

“Chúng ta hãy củng cố sự dấn thân của mình và tăng cường nỗ lực giúp đỡ người lớn trong cộng đoàn của chúng ta, hầu được đánh động và biến đổi bởi sứ điệp ban sự sống của Chúa Giêsu, để khám phá ý nghĩa của Lời Chúa, trải nghiệm sức mạnh của Lời Chúa và sống trong ánh sáng của Lời Chúa như những môn đệ trưởng thành trung tín ngày nay. Chúng ta hãy thực hiện phần việc của chúng ta với sự sáng tạo và nghị lực với trái tim bừng cháy để hổ trợ cho người lớn nhận biết và sống sứ điệp của Chúa Giêsu. Đây là công việc của Chúa. Với quyền năng của Thần Khí, điều này sẽ không thất bại nhưng sẽ mang lại hoa trái lâu dài cho đời sống thế giới. “

(United States Catholic Conference of Bishops, Our Hearts Were Burning Within Us, 183)