Home Vietnamese News Lễ Phục Sinh 2017

Lễ Phục Sinh 2017

1013

Anh Chị Em thân mến,

Nếu không có ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đau thương, chúng ta không thể cảm nhận đúng mức sự tuyệt vời và niềm vui của biến cố Phục Sinh. Chỉ trong bối cảnh hoàn toàn thất bại của Thập Giá mà Ngôi Mộ Trống tràn đầy ý nghĩa. Nơi sự chết xem ra thắng trận, sự sống đã toàn thắng.

Trung thành với Cha mình, Đức Giêsu đã không nghĩ “phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa…

Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người.”
(Philiphê 2:7-9a)

Trong mùa Chay, chúng ta đã cố gắng theo khả năng của mình cùng với Chúa “trút bỏ” khỏi chính mình tất cả những gì kềm hãm chúng ta trong việc đi theo Người, để với lễ Phục Sinh đang đến, chúng ta có thể chết đi cho con người cũ và trỗi dậy với Người như một phần của cõi tạo thành mới mà Thiên Chúa đã khai mào nơi Đức Giêsu.

Hướng về lễ Phục Sinh, chúng ta cùng nỗ lực thông phần vào chiến thắng của Đức Giêsu đối với sự chết. Khi cảm nhận những gì làm mất ý nghĩa sự sống trong thời đại của mình, chúng ta càng thấy mình cần đến điều Đấng Phục Sinh đã hứa: “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người” (2 Timôthê 2:11)
Những chứng nhân Phục Sinh đầu tiên bao gồm các vị tông đồ Phêrô và Phaolô, và Maria Macđala, tông đồ của các tông đồ, là người trước tiên gặp gỡ Chúa Phục Sinh, nhưng nghĩ rằng Chúa là người làm vườn; chính bà là người chạy đến với nhóm mười một để loan tin về buổi sáng Phục Sinh ấy.

Đang khi bước vào những ngày và nghi lễ rất thánh, chớ gì Đấng Phục Sinh mang lại cho bạn, cho gia đình và những người thân yêu niềm vui và bình an đến từ sự Phục Sinh từ cõi chết của Người.

Alleluia! Chúa đã sống lại thật. Alleluia!

Với lời cầu chúc tốt đẹp và lòng ưu ái chân thành,
Trân trọng,

Patrick J. McGrath
Giám mục San Jose