Home Vietnamese News Đức Giáo Hoàng: Nếu không lắng nghe Lời Chúa, cuối cùng bạn...

Đức Giáo Hoàng: Nếu không lắng nghe Lời Chúa, cuối cùng bạn đi đến chỗ nhầm lẫn Thiên Chúa với ma quỷ

1014

Vatican (Bản tin Châu Á) – Chúng ta hãy cầu xin ân sủng để lắng nghe Lời Chúa, hầu trái tim chúng ta không trở nên chai đá hoặc theo “những tiếng nói khác”, những thần tượng của thế giới, để rồi cuối cùng nhầm lẫn Thiên Chúa với ma quỷ. Đó là lời Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ sáng nay tại Cư Xá Thánh Matta, lấy cảm hứng từ một đoạn trích Sách Tiên Tri Giê-rê-mi (7.23-28), trong đó “chúng chẳng nghe, chẳng để tai” đến tiếng Chúa kêu gọi hãy lắng nghe Lời Ngài. “Khi chúng ta không dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa, chúng ta sẽ đi mất, chúng ta quay lưng lại với Ngài, chúng ta ngoảnh mặt đi. Và nếu chúng ta không nghe tiếng của Chúa, chúng ta lắng nghe những tiếng nói khác.”

Đức Thánh Cha gợi ý rằng nếu chúng ta không lắng nghe tiếng Chúa, thì cuối cùng chúng ta lắng nghe tiếng nói của các thần tượng. Ngài lưu ý nhấn mạnh rằng cuối cùng, “chúng ta trở nên điếc: điếc cho Lời của Chúa.”

“Và tất cả chúng ta, nếu chúng ta dừng lại một chút ngày hôm nay và nhìn vào trái tim của chúng ta, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu lần – biết bao nhiêu lần! – chúng ta đã đắp tai lại và bao nhiêu lần chúng ta đã trở nên điếc. Và khi một người, một cộng đồng, nhưng chúng ta cũng có thể nói một cộng đồng Kitô hữu, một giáo xứ, một giáo phận, khi họ đắp tai lại và trở nên điếc cho Lời Chúa, họ tìm kiếm tiếng nói khác, các chúa khác, và kết thúc với thần tượng, thần tượng thế trần, với giá trị trần thế mà xã hội cung cấp. Cộng đồng đó cách xa Thiên Chúa hằng sống.”

Khi trái tim ra chai đá, chúng ta trở nên những “người Công Giáo ngoại đạo,” thậm chí là “người Công Giáo vô thần.” Khi chúng ta rời khỏi Chúa, Đức Giáo hoàng nói thêm, trái tim chúng ta ra chai cứng. Khi ai đó “không lắng nghe, trái tim trở nên khô cứng hơn, khép kín hơn, khó khăn và không thể lãnh nhận được bất cứ điều gì; Không chỉ là đóng kín: nhưng còn là một trái tim đá cứng.” Người sống “trong thế giới đó, trong bầu khí đó thật không tốt. Người đó xa cách Thiên Chúa mỗi ngày.”

“Và hai điều này – không lắng nghe Lời Chúa và trái tim cứng cỏi, đóng kín – gây nên sự bất trung. Bạn đánh mất lòng trung thành của bạn. Chúa phán trong Bài Đọc Một: ‘lòng trung thành đã biến mất’, và chúng ta trở thành những người Công Giáo không trung tín, người Công Giáo ngoại đạo, hoặc tồi tệ hơn, người Công Giáo vô thần, bởi vì chúng ta không còn nối kết với tình yêu của Thiên Chúa hằng sống. Không lắng nghe và quay lưng lại – điều đó làm cho trái tim của chúng ta trở nên chai cứng – đưa chúng ta đến con đường bất trung.”

Đức Thánh Cha sau đó đã hỏi, “Sự không chung thủy này, nó kết thúc như thế nào?” Ngài trả lời bằng cách đề cập đến đoạn Phúc Âm Thánh Luca, trong đó Chúa Giêsu bị cáo buộc chữa bệnh cho người ta bằng quyền lực của quỷ Beelzebul. “Nó kết thúc trong sự nhầm lẫn; Bạn không còn biết Thiên Chúa ở đâu và ở đâu không có Ngài, bạn sẽ nhầm lẫn Thiên Chúa với ma quỷ.”

Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta nên tự hỏi mình liệu chúng ta có thực sự lắng nghe Lời Chúa hay liệu chúng ta có làm trái tim chúng ta ra chai đá. “Đây chính là phạm thánh. Phạm thánh là chặng cuối cùng trên con đường khởi đầu từ việc không lắng nghe, từ việc chai sạn trái tim.” Việc không lắng nghe và sự chai sạn trái tim này “dẫn đến sự nhầm lẫn, làm bạn quên đi sự trung tín và cuối cùng là phạm thánh.”

Đối với những người đã quên đi sự diệu kỳ của lần gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu, vị giáo hoàng nói: “Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi mình hôm nay: ‘Tôi đã ngừng lắng nghe Lời Chúa, cầm quyển Kinh Thánh trong tay mà chỉ tự nói với chính tôi chăng? Trái tim tôi có bị chai cứng không? Tôi có xa Chúa không? Tôi có mất lòng trung thành với Chúa và tôi sống với những thần tượng mà thế giới này luôn chào bày mỗi ngày không? Tôi đã đánh mất niềm vui kỳ thú của cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Chúa Giêsu sao?’ Hôm nay là ngày để lắng nghe. ‘Ngày hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa! Các bạn đừng cứng lòng!’. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng này: Ơn biết lắng nghe để trái tim chúng ta không bao giờ trở thành chai đá.”