Tags Transitional Deacons

Tag: Transitional Deacons

Giáo Phận Phong Chức Phó Tế Chuyển Tiếp cho hai Thầy...

Bài của Liz Sullivan Giáo hội Công giáo tại San Jose hân hoan cử hành vào ngày 3 tháng 11 một dấu chỉ của niềm...

Diocese Ordains Two Seminarians as Transitional Deacons

By Liz Sullivan The Catholic Church in San Jose celebrated a symbol of its faith on November 3 as John Hoang and Victor Trinidad were...