Tags Thủ Tục Bổ Nhiệm Giám Mục

Tag: Thủ Tục Bổ Nhiệm Giám Mục

Thủ Tục Bổ Nhiệm Giám Mục (theo tài liệu của HĐGM...

  Dẫn Nhập Quyết định cuối cùng trong việc bổ nhiệm các Đức Giám Mục thuộc về Đức Giáo Hoàng, và ngài có toàn quyền tự...