Tags CaCMC

Tag: CaCMC

California Catholic Ministry Conference Set for early December in San José

By Liz Sullivan New Name. New Venue. Same enriching experience. The California Catholic Ministry Conference (CaCMC), formerly known as the Santa Clara Faith Formation Conference, will take place...

La Conferencia del Ministerio Católico de California Programada para Principios de Diciembre...

Por Liz Sullivan Nuevo nombre. Nuevo lugar. La misma experiencia enriquecedora. La Conferencia del Ministerio Católico de California (CaCMC por sus siglas en inglés), conocida anteriormente como la...

Đại hội Mục vụ Công giáo California Vào đầu tháng 12...

Liz Sullivan Tên gọi mới Hướng Đi mới Với Cùng Kinh nghiệm Phong phú Đại Hội Mục Vụ Công giáo Tiểu bang Calìfornia (CaCMC), trước đây gọi là...

Register Now for the California Catholic Ministry Conference (CaCMC)

The Santa Clara Faith Formation Conference is now the California Catholic Ministry Conference (CaCMC). Why the name change? Our long-time Bay Area Conference is now...

Santa Clara Faith Formation Conference Renamed “California Catholic Ministry Conference”

The Santa Clara Faith Formation Conference is now the California Catholic Ministry Conference (CaCMC). Why the name change? The long-time Bay Area Conference is now more...

La Conferencia de Formación de Fe en Santa Clara, es Renombrada Conferencia...

La Conferencia de Formación de Fe de Santa Clara es ahora la Conferencia del Ministerio Católico de California (CaCMC). ¿Por qué cambia el nombre? La Conferencia...

Hội Nghị Giáo Lý Đức Tin Santa Clara đổi tên thành...

Hội nghị Giáo lý Đức tin Santa Clara nay là Hội nghị Mục Vụ Công giáo California (CaCMC). Hội nghị lâu đời ở Vùng Vịnh...