Tags Bishop McGrath’s Christmas Message 2017

Tag: Bishop McGrath’s Christmas Message 2017

Thông Điệp Giáng Sinh từ Đức Giám Mục Patrick J. McGrath

Tháng 12 năm 2017 Anh chị em thân mến, Trong Mùa Vọng, chúng ta mừng mầu nhiệm Chúa đi vào lịch sử nhân loại – trông...

A Christmas Message from Bishop McGrath

Dear Brothers and Sisters, During Advent, we celebrate the in-breaking of the Lord into human history – anticipating His Coming at the end of time...