Vietnamese News

Vietnamese News

Đức Giám Mục Oscar Cantú

Đức Cha Oscar Cantú, S.T.D., sinh ngày 5 tháng 12 năm 1966, ở Houston, TX, là con trai của ông bà Ramiro và Maria...

Phỏng vấn Đức cha Cantú

(Lời toà soạn: Bà Chủ bút Liz Sullivan đã gặp Đức cha Oscar Cantú vào giữa tháng Tám để phỏng vấn. Đgm. Cantú đã...

Huy hiệu của Đức Giám mục Oscar Cantú

Phù hợp với truyền thống huy hiệu của Giáo hội, theo hướng dẫn của Tòa thánh ngày 31 tháng 3, 1969, Huy hiệu Giám...

Thủ Tục Bổ Nhiệm Giám Mục (theo tài liệu của HĐGM Hoa Kỳ)

  Dẫn Nhập Quyết định cuối cùng trong việc bổ nhiệm các Đức Giám Mục thuộc về Đức Giáo Hoàng, và ngài có toàn quyền tự...

Church Rushes Aid to Northern Vietnam Flood Victims

Church workers in Vietnam are rushing to provide emergency supplies to people cut off after some of the worst floods in decades hit the...

LỊCH SỬ GIÁO PHẬN SAN JOSE

Giáo phận San Jose có cùng ranh giới với địa hạt Santa Clara, gồm 15 thành phố hay thị trấn và thêm mấy phần...

Đường dẫn đến Hoà giải và Chữa lành trong Giáo phận San Jose

của Đức cha Patrick J. McGrath Tin tức về các hành vi lạm dụng và đồi bại ở Pennsylvania, Washington, D.C., và những nơi khác...

Vietnamese Youths Encouraged to Dial up Catholic Values

Hundreds of young Catholics in Vietnam have been urged to use smartphones to study Catholic values and strengthen their faith. The 400 youths including ethnic...

Lời tuyên bố của Đức Giám Mục Patrick J. McGrath Giáo Phận San Jose

Tôi tràn đầy niềm vui khi nhận được tin Đức Giáo Hoàng Fanxicô đã chỉ định Giám mục Oscar Cantú thành Giám mục phó...

Hmong Flood Victims in Vietnam Promised New Church

Over 400 ethnic-Hmong Catholics in Vietnam left stranded by flash floods that destroyed their homes and roads leading to their remote community received a...