Vietnamese News

Vietnamese News

Đức Giáo Hoàng: Nếu không lắng nghe Lời Chúa, cuối cùng bạn đi đến...

Vatican (Bản tin Châu Á) – Chúng ta hãy cầu xin ân sủng để lắng nghe Lời Chúa, hầu trái tim chúng ta không...

Vietnam ‘needs to halt repression’ of women activists

ucanews.com reporter, Hano Vietnam Human rights groups have called on the Vietnam government to end the persecution of women working for human rights, justice and...

Vietnamese Catholics focus on helping families in need

ucanews.com, reporter, Ho Chi Minh City, Vietnam Vietnamese bishops have called upon Catholics to assist families in need during Lent, as part of a three-year...

Đức Giáo Hoàng: Cầu nguyện, chứ không phải “độc thân nhiệm ý”, là giải...

Vatican (Bản tin Châu Á) - Trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Die Zeit của Đức Quốc, Đức Giáo Hoàng đã nói...

Việt Nam nhớ Cha Malo, một nhà truyền giáo người yêu rất Á

Thanh Thúy Hà Nội (AsiaNews) - “Tình yêu là không bao giờ bị đánh bại” và “luôn luôn dẫn chúng ta đến chiến thắng: tình...

Vietnamese Catholics Remember ‘Humble’ Bishop

Nha Trang - ucanews.com reporter Thousands of Catholics in central Vietnam have mourned the death of an elderly bishop respected for his humility and for...

Vietnamese Seminary Marks 25 years

Nha Trang - ucanews.com reporter A major seminary established 25 years ago in central Vietnam has produced hundreds of priests to meet the needs of...