Vietnamese News

Vietnamese News

Thông điệp Phục Sinh

“Nếu Chúa Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi là vô ích và...

Loan Sharks Prey on Vietnam’s Poor Catholics

By ucanews.com reporter,Vietnam Mary Do Thi Vui works hard at a restaurant in Hanoi for...

Thông báo Bổ sung Danh sách Tiết lộ Giáo sĩ của Giáo phận San...

Giám mục Patrick J. McGrath và Trợ lý Giám mục Oscar Cantú đã thông báo vào ngày 02/04...

Monks in Vietnam Ordered to Stop Money-Making Rituals

ucanews.com reporter, Hanoi Vietnam Buddhist monks at a prominent pagoda in northern Vietnam have...

In Lent, the Catholics of Saigon Donate Blood

By Paul Nguyen Hung Saigon (AsiaNews) - Also this year the parish of Hà Nội,...

Vietnamese Bishops Fear Demise of Bible Studies

ucanews.com reporter,Nha Trang Vietnam Participants at a Bible conference in Vietnam have urged church leaders...

Vietnamese Archbishop Remembered As ‘Man of Smiles’

ucanews.com reporterVietnam Thousands of Catholics in southern Vietnam have remembered their late archbishop as a...

Quy Luật Mùa Chay Mùa Chay 2019: Thứ Tư Lễ Tro, ngày 6 tháng...

Mùa Chay tập trung vào hai khía cạnh của đời sống Kitô hữu. Thứ nhất, chúng ta nhớ...

Scars Run Deep from Sino-Vietnamese War

By ucanews.com reporter Mary Tran Thi Thuy warmly welcomed 20 people to the chapel of...

New Vietnam Diocese Brings Fresh Hope to Troubled Area

ucanews.com Church leaders expect a newly established diocese in northern central Vietnam, which is prone...