Vietnamese News

Vietnamese News

Vietnam Art Display Takes Viewers Close to Mother Mary

ucanews.com reporter, Hue Vietnam A church-run exhibition of images of Vietnamese women and Mother Mary aims to inspire visitors with motherly love. Some 80 paintings and sculptures...

Young Vietnamese Catholics Navigate the Daunting World Of Job Interviews

ucanews.com reporter, Saigon Vietnam Joseph Au Ba Kiet, a fourth-year university marketing student, used to worry himself sick about finding a job after he graduates next...

Lời nguyện xin cho chấm dứt Dự luật 24

Anh Chị em trong Chúa Ki-tô, Tôi muốn lưu ý quý Anh Chị em về lời nguyện trước Đức Mẹ Guadalupe mà chúng ta sẽ...

Vài phút với Cha Đinh Đức Hảo, tân Tổng đại diện của Giáo phận...

Vào mùa xuân vừa qua, Đức cha Patrick J. McGrath và Đức cha Oscar Cantú đã bổ nhiệm Cha Giuse Đinh Đức Hảo làm...

Lời phát biểu của Đức Cha Oscar Cantú về Biến cố Bạo Động Gây...

Từ Cộng đồng còn đau thương vì bạo động do bắn giết tuần qua ở Gilroy, chúng tôi gửi lời cầu nguyện và cảm...

Tuyên bố của Đức cha Oscar Cantú và Giáo phận San José về vụ thảm...

Lòng chúng ta rất đỗi đau buồn sau vụ nổ súng kinh hoàng khiến ít nhất ba người vô tội thiệt mạng và nhiều...

Tuyên bố của Đức cha Oscar Cantú và Giáo phận San José

Giáo phận San José được biết tin Thượng nghị sĩ tiểu bang Jerry Hill đã rút lại dự luật, SB 360, liên quan đến...

Giáo Phận San Jose Phong Chức Hai Tân Linh Mục

Bài của Liz Sullivan Thưa tiếng Xin Vâng đáp Lời Gọi của Chúa. Vào ngày 1 tháng Sáu, John Tú Hoàng và Victor Trinidad đã cam...

Hội Nghị Giáo Lý Đức Tin Santa Clara đổi tên thành Hội Nghị Mục...

Hội nghị Giáo lý Đức tin Santa Clara nay là Hội nghị Mục Vụ Công giáo California (CaCMC). Hội nghị lâu đời ở Vùng Vịnh...

Đức Cha Cantú Tưởng Nhớ Đức Cha DuMaine

Đức Giám mục Pierre DuMaine đã ra đi trong bình an tối thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019, sau thời gian đối...